ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV / GERMAN LANGUAGE IV
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsche Sprache IV
ΚωδικόςΓΕΡ401
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003555

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 50
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133010
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση αποτελεί η παρακολούθηση των μαθημάτων "Γερμανική Γλώσσα Ι", "Γερμανική Γλώσσα ΙΙ" και "Γερμανική Γλώσσα ΙΙΙ".
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι διδακτικές ώρες που προβλέπονται για το μάθημα Γερμανική Γλώσσα (ΙV - Επίπεδο Α΄ και Β΄) είναι (4) τέσσερις εβδομαδιαίως. Για τo γλωσσικό επίπεδο Β΄ προβλέπεται επιπλέον το Ενισχυτικό Φροντιστηριακό Μάθημα, δηλαδή εβδομαδιαίως ένα δίωρο (2) μάθημα, το οποίο είναι υποχρεωτικό, συνδέεται θεματικά με τα κυρίως μαθήματα της Γερμανικής Γλώσσας και αποβλέπει σε μια ενισχυτική ενασχόληση με τα περιεχόμενα του εκάστοτε εξαμήνου. Συμπληρωματικά προς την κατεύθυνση της κάλυψης γλωσσικών αδυναμιών των φοιτητών/-τριών αποσκοπούν και οι Πρακτικές Γλωσσικές Ασκήσεις (IV) των οποίων η παρακολούθηση κρίνεται απαραίτητη ιδιαίτερα για φοιτητές/-τριες με σημαντικές γλωσσικές αδυναμίες, διότι τα περιεχόμενά τους διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των πιο αδύναμων γλωσσικά φοιτητών/-τριών και αποτελούν μια περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξης και εξάσκησης των βασικών γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στο τέλος του τετάρτου εξαμήνου και με δεδομένο τη συστηματική και ενεργό συμμετοχή των φοιτητών/-τριών στα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα και στις γλωσσικές ασκήσεις αναμένεται ότι το ελάχιστο γλωσσικό επίπεδο των φοιτητών/-τριών θα φτάσει στο επίπεδο Β2+ / Γ1-. Οι εξετάσεις για το Δ' εξάμηνο διενεργούνται γραπτά και προφορικά. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων Γερμανική Γλώσσα (ΙV) αποτελεί προϋπόθεση -ανεξαρτήτως επιπέδου - η παράδοση ενός ικανού αριθμού γραπτών εργασιών. Επιπλέον για το επίπεδο Β΄ αποτελεί προϋπόθεση η συστηματική και επιτυχής παρακολούθηση του Ενισχυτικού Φροντιστηριακού Μαθήματος. Η επιτυχής εξέταση στα μαθήματα Γερμανική Γλώσσα (ΙV) επιτρέπει τη συμμετοχή στα μαθήματα του Β΄ κύκλου σπουδών (Ε΄ - Η΄ εξάμηνο).
Γενικές Ικανότητες
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Συνεχίζεται το μάθημα του χειμερινού εξαμήνου. Θα ασχοληθούμε κυρίως με κείμενα των θεωρητικών επιστημών αλλά και με δημοσιογραφικά. Τα κείμενα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για την άσκηση των φοιτητών / φοιτητριών στην παραγωγή διαφόρων κειμένων που έχουν άμεση σχέση με τις ανάγκες των σπουδών (περίληψη και ανάλυση κειμένου, σχόλια, βιογραφικό σημείωμα). Παράλληλα εμβαθύνουμε σε επιλεγμένα γραμματικά φαινόμενα. Εξέταση: γραπτή. Στο πλαίσιο της εξάσκησης του προφορικού λόγου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα, σχετικά με τα οποία θα παρουσιαστούν βιντεοταινίες και ηχογραφημένα κείμενα. Προβλέπονται σύντομες εισηγήσεις από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Αξιολόγηση: Εξέταση προφορική. DEUTSCH Fortsetzung des Kurses vom Wintersemester. Im Vordergrund steht die Beschäftigung mit geisteswissenschaftlichen journalistischen Texten, anhand derer die Produktion studienrelevanter Textsorten (Textzusammenfassung, Kommentar, Bericht, Erörterung) entwickelt und geübt wird. Im Bereich des mündlichen Ausdrucks werden Diskussionen zu aktuellen Themen geführt, wobei auch Videobeiträge und Hörtexte zum Einsatz kommen. Darüber hinaus ist die Präsentation von Kurzreferaten vorgesehen. Bewertung: Prüfung schriftlich und mündlich.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση: γραπτή. Στο πλαίσιο της εξάσκησης του προφορικού λόγου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις πάνω σε επίκαιρα θέματα, σχετικά με τα οποία θα παρουσιαστούν βιντεοταινίες και ηχογραφημένα κείμενα. Προβλέπονται σύντομες εισηγήσεις από τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες. Αξιολόγηση: Εξέταση προφορική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-Deutsch Großes Übungsbuch Worschatz. Brill/Techmer. Hueber Verlag 2011 -em-Übungsgrammatik. Hueberverlag -Klipp und Klar- Übungsgrammatik. Klettverlag -Übungsgrammatik Deutsch. Helbig/Buscha. Langenscheidt KG Berlin und München 2000 -Script Deutsche Sprache IV, 4. Semester, Paraschos Berberoglu, Judith Schiebel -Sprechen, Schreiben, Mitreden. Ein Übungsbuch zum Training von Vortrag und Aufsatz in der Oberstufe. Glotz- Kastanis, Doris Tippmann. Xristos Karrampatos Verlag. -Texte überarbeiten. Von der Rechtschreibung zum sicheren Ausdruck. Texte, Themen und Strukturen, Arbeitsheft. Cornelsen Verlag 2006 -Wechselspiel. Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht. Langenscheidt Berlin und München 2000
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-10-2015