ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / COUNSELLING IN THE SCHOOL CONTEXT
ΚωδικόςΕΦ-113
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστίνα Αθανασιάδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID480001855

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Ψυχολογία (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Σχολική ΨυχολογίαΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600133037
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και στην κατεύθυνση της Σχολικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, φοιτητές και φοιτήτριες (α) θα γνωρίσουν τα σύγχρονα θεωρητικά-ερευνητικά δεδομένα του πεδίου της σχολικής συμβουλευτικής, (β) θα αποκτήσουν δεξιότητες για την αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων συμβουλευτικής στήριξης στο σχολείο και (γ) θα αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται τις εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα. Βασικός στόχος του είναι οι φοιτητές/τριες να εξοικειωθούν με την πρακτική της συμβουλευτικής διαδικασίας και ανάλογων δράσεων στο πλαίσιο της ελληνικής σχολικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό, το μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους, επαγγελματίες ψυχολόγοι, που εργάζονται σε σχολεία και άλλους σχετικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, θα προσκληθούν ώστε να παρουσιάσουν το πλαίσιο στο οποίο εργάζονται καθημερινά, τις μεθόδους εργασίας τους αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση μερικών σημαντικών περιστατικών. Στο δεύτερο μέρος, οι φοιτητές/τριες του μαθήματος θα παρουσιάσουν ατομικές εργασίες, κάθε μία από τις οποίες θα αποτελεί και ένα παράδειγμα διαχείρισης ενός πραγματικού περιστατικού στο χώρο του σχολείου και της αντίστοιχης παρέμβασης. Οι φοιτητές/ριες θα αντλήσουν τα συγκεκριμένα περιστατικά (τηρώντας πάντα τις αρχές δεοντολογίας) από την πρακτική τους άσκηση σε εκπαιδευτικούς φορείς. Στα περιστατικά αυτά θα υπάρξει ταυτόχρονα ομαδική εποπτεία στο πλαίσιο του μαθήματος.
Λέξεις Κλειδιά
συμβουλευτική, σχολείο, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση220,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1505
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα (10%). Συμπλήρωση «προσωπικού ημερολογίου μάθησης» μετά τη λήξη κάθε προσκεκλημένης διάλεξης (30%). Εργασία στο μάθημα: θέμα, επισκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, σχεδιασμός παρέμβασης, εφαρμογή, αποτελέσματα. Παρουσίαση εργασίας (30%). Γραπτή παράδοση εργασίας (30%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
American School Counselor Association (2016). Ethical Standards for School Counselors. Alexandria, VA: American School Counselor Association. Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στο σχολικό πλαίσιο. Hellenic Journal of Psychology, 8(3), 289-308. Cromarty, K., & Richards, K. (2009). How do secondary school counsellors work with other professionals? Counselling and Psychotherapy Research, 9(3), 182-186. Geldard, K., & Geldard, D. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στα παιδιά. Θεωρία –Εφαρμογές. Αθήνα: Πεδίο. Gysbers, N. C. (2008). Career guidance and counselling in primary and secondary educational settings. In J.A. Athanasou, R. Van Esbroeck (Eds.) International Handbook of Career Guidnace (p. 249-263). Springer Scinece + Business Media B.V. Hornby, G., Hall, C., & Hall, E. (Eds.) (2003). Counselling pupils in schools. Skills and strategies for teachers. London: RoutledgeFalmer. Lines, D. (2006). Brief counselling in schools. Working with young people from 11 to 18 (2nd ed.). London: Sage. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (Επ. Επιμ.) (2014). Συμβουλευτική ομηλίκων στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ. (2011). Η συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο. Μπίμπου-Νάκου, Ι. & Στογιαννίδου, Α. (2006). Πλαίσια συνεργασίας ψυχολόγων και εκπαιδευτικών για την οικογένεια και το σχολείο. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός. Solberg, V.S., Howard, K.A., Blustein, D.L., & Close, W. (2002). Career development in the schools: connecting school-to-work-to-life. The Counseling Psychologist, 30(5), 705-725. Thompson, C.L., Rudolph, L.B., & Henderson, D.A. (2004). Counseling children (6th ed.). U.S.A.: Thompson, Brooks/Cole. Turner, S.L., & Lapan, R.T. (2005). Promoting career development and aspirations in school-age youth. In S.D. Brown and R.W. Lent (Eds.) Career Development and Counseling. Putting Theory and Research to Work (p. 417-440). New York: John Wiley & Sons, Inc. Vernon, A. (Ed.) (1999). Counseling children and adolescents (2nd ed.). Denver: Love Publishing Company. Walsh, M.E., Galassi, J.P., Murphy, J.A., & Park-Taylor, J. (2002). A conceptual framework for counseling psychologists in schools. The Counseling Psychologist, 30(5), 682-704. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2015). Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολείο και στην οικογένεια. Αθήνα: Gutenberg. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2014). Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg. Χατζηχρήστου, Γ. Χ. (2012). Διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018