ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ / History of the Greek Press: Greek History in the Press
ΚωδικόςΚ101
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Λυβάνιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000306

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600133083
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1) κατανοήσουν σε βάθος την ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τύπου 2) γνωρίσουν σε βάθος το ρόλο του ελληνικού τύπου στη διαμόρφωση των πολιτικών εξελίξεων 3) κατανοήσουν κριτικά τη λειτουργία του τύπου στη διαμόρφωση του ελληνικού εθνους 4) ελέγξουν αποτελεσματικά τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και τις πηγές 5) να συνθέσουν πρωτότυπο λόγο σε σχέση με την ιστορία του τύπου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εξετάζει την ιστορία του ελληνικού τύπου από την εποχή του Διαφωτισμού μέχρι και σήμερα. Ειδικότερα διερευνά τη γένεση των ελληνικών εφημερίδων τον 18 αιώνα, την ανάπτυξή τους κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, το ζήτημα της σχέσης του τύπου με την πολιτική εξουσία, την ιδεολογική και κοινωνική λειτουργία των εφημερίδων καθώς και τον ρόλο τους στη δημιουργία της ελληνικής ιστορικής συνείδησης
Λέξεις Κλειδιά
Ελλάδα, Ιστορία, Τύπος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση ψηφιακών αποθετηρίων ελληνικού τύπου Pαρουσιάσεις με power-point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αναστασιάδης Γ., Η Θεσσαλονίκη των Εφημερίδων (Θεσσαλονίκη 1994) Αντωνόπουλος, Νικόλαος, Η ελευθερία του τύπου εν Ελλάδι (Αθήνα 1965) Βαρίκα, Ελένη, Η Εξέγερση των Κυριών (Αθήνα 1987) Δρούλια, Λουκία - Γιούλα Κουτσοπανάγου, Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού τύπου 1784-1974, ττ 1-4 (Αθήνα 2008) Γαρδίκα Κατσιαδάκη, Ελένη, Ο θάνατος του Ελευθερίου Βενιζέλου στον αθηναικό τύπο (Χανιά 2004) Δρούλια, Λουκία, ελληνικός τύπος 1784 ως σήμερα : Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις : Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Αθήνα, 23-25 Μαΐου (Αθήνα 2005) Κανδυλάκης, Μανώλης, Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης : συμβολή στην ιστορία του τύπου (Αθήνα 2005) Καρυκόπουλος, Πάνος, 200 χρόνια ελληνικού τύπου : 1784-1984 (Αθήνα 1984) Κουμαριανού Αἰκατερίνη, Ὁ ἑλληνικός προεπαναστατικός τύπος : Βιέννη - Παρίσι (1784-1821) (Αθήνα 1995) Κουμαριανού, Αικ., Ο τύπος στον αγώνα, 1821-1827 (Αθήνα 1971), ττ 1-3 Λάιος , Γεώργιος, Ο Ελληνικός Τύπος της Βιέννης από του 1784 μέχρι του 1821 (Αθήνα 1961) Λούλος, Κωσντ., Ιστορία και Τύπος. Οι Αθηναικές Εφημερίδες και η Περίπτωση του Σκανδάλου των Εξοπλισμών του 1907 (Αθήνα 2006) Μάγερ, Κώστας, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου (Αθήνα 1960), ττ 1-3 Μάγερ, Κώστας – Μύταλης, Γιάννης, Ελληνική Δημοσιογραφία (Αθήνα 1939) Μορφωτικό Ίδρυμα ΕΣΗΕΜΘ, Ο παράνομος τύπος στη Βόρειο Ελλάδα (Θεσσαλονίκη 2009) Μπάλτα Νάση - Παπαδημητρίου Δέσποινα, Σημειώσεις για την ιστορία του τύπου: Η ελληνική και η ευρωπαϊκή διάσταση (Αθήνα 1993) Μπάλτα Νάση, "Η καρδιοβόρος Αγωνία της κάλπης" : Τύπος καί βουλευτικές εκλογές τήν εποχή του Χαριλάου Τρικούπη 1881-1895 (Αθήνα 2001) Μυστικός τύπος της κατοχής : ειδικό μέρος : έντυπα - δελτία ειδήσεων - προκηρύξεις (Αθήνα 2005) Παπαδημητρίου, Δέσποινα, Ο τύπος και ο διχασμός 1914-1917 (Αθήνα 1990) Λούβη, Λίνα, Περί γέλωτος βασίλειον: οι σατιρικές εφημερίδες και το εθνικό ζήτημα, 1875-1886, (Αθήνα ) Petrakis, Marina, The Metaxas Myth: Dictatorship and Propaganda in Greece (London 2005) Σκλαβούνης Γεώργιος, Ιστορία του τύπου (Αθήνα 1995) Στράτος, Κωνσταντίνος, Αντίθεση και διαφωνία : η στάση των εφημερίδων στη δικτατορία 1967-74 (Αθήνα 1995) Σκανδάμης Ανδρέας, Ο ελληνικός τύπος κατά την περίοδον της βασιλείας του Οθωνος, 1832-1862 (Αθήνα 1969) Ζιούτος, Γεώργιος, Ο Τύπος στη λαϊκή δημοκρατία (Αθήνα 2003) Ιστορία του Ελληνικού Εθνους (Εκδοτική Αθηνών), τόμοι: ΙΓ, ΙΔ, ΙΕ, ΙΣΤ Douglas Daikin, Η Ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923 Ιωάννης Κολιόπουλος, Ιστορία της Ελλάδος από το 1800, τόμος 2 Richard Clogg, Σύντομη Ιστορία της Ελλάδας
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-08-2013