ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙ / LANGUAGE MASTERY IΙ
ΚωδικόςΓλ1-102
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600006817

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133098
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/ήτριες να: • αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για αποτελεσματική μελέτη και μάθηση της Αγγλικής γλώσσας (με τη χρήση απαιτητικότερων κειμένων) • κατανοούν την οργάνωση κειμένων και τα κρυφά νοήματα • δουλεύουν αυτόνομα σε προβληματικές περιοχές • αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες της ανάλυσης και της σύνθεσης μέσω της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (κυρίως λόγου που προϋποθέτει επιχειρηματολογία) • βελτιώσουν περαιτέρω την ικανότητα παραγωγής προφορικού λόγου (υποστηρίζοντας απόψεις πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα) • ενισχύσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου (γράφοντας εκθέσεις πάνω σε αμφιλεγόμενα ζητήματα, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένο λόγο) • γράφουν περιλήψεις άρθρων από εφημερίδες • αναλύουν διαφημίσεις • γίνουν πλήρως ανεξάρτητοι χρήστες της Αγγλικής γλώσσας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγικές γραφής και ανάγνωσης, επιχειρηματολογία, κριτική ικανότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών351,4
Εξετάσεις401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση:60% Γραπτές πρόοδοι:20% Προφορικές παρουσιάσεις-Συμμετοχή στο μάθημα: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Brannan, B. (2009). A writer's workshop: Crafting paragraphs, building essays (3rd ed.). Boston: McGraw-Hill Higher Education. Brown, H.D., Cohen, D.S. & O'Day, J. (1991). Challenges: A process approach to academic English. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall Regents. Cooper, S. & Patton, R. (1997). Writing logically, thinking critically. New York: Longman, 2nd ed. Frank, Marcella (1990). Writing as thinking: a guided process approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. Graver, B.D. (1990). Advanced English Practice. Oxford: OUP. Greenall, S., & Swan, Μ. (1986). Effective Reading. Reading Skills for Advanced Students. Cambridge: CUP. Hedge, T. (2005). Writing (2nd ed.). Oxford: NY: OUP. Imhoof, M., & Hudson, Η. (1975). From Paragraph to Essay. London: Longman. Leech, G.N., & Svartvik, J. (1994). A Communicative grammar of English. London: Longman. Quirk, R., & Stein, G. (1990). English in use. Harlow: Longman. Swan, M., & Walter, C. (1997). How English Works: A grammar practice book with answers. Oxford: OUP. Trimmer, J.F. (1998). Writing with a purpose. Boston: Houghton Mifflin Co., 12th ed. White, R.V., & Arndt, V. (1991). Process writing. London; New York: Longman. The Longman Grammar of Contemporary English (with CD-Rom) Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (with CD-Rom) Oxford Advanced Learner’s Dictionary (with CD-Rom) Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (with CD-Rom) Cobuild Dictionary for Advanced Learners (with CD-Rom) A Student’s Grammar of the English language (formerly a University Grammar)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2020