Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα) / French History and Civilization II (from the French Revolution until the 20th cntury)
Τίτλος στα ΓαλλικάHistoire et civilisation françaises II
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-04
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006343

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας ΙΙ (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον 20ο αιώνα)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133111
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Καδόγλου ΤριανταφυλλιάΤριανταφυλλιά Καδόγλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΛΟΓ-02 Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας (από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι και τον 20ο αιώνα) μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο καθώς και η απόκτηση γνώσεων για τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, μελετάμε τνη ιστορία και τον πολιτισμό της Γαλλίας από τη Γαλλική Επανάσταση έως τον 20ο αιώνα. Πρεσεγγίζονται θέματα που άπτονται τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Λέξεις Κλειδιά
Bιομηχανική επανάσταση, καπιταλισμός, σοσιαλισμός, φιλελευθερισμός, πρώτος και δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, παγκοσμιοποίηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο361,4
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών ή με τη συγγραφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1/ Benedetto Croce, Histoire de l'Europe au XIXe siècle, Gallimard, 1994. 2/ Jean Heffer, William Serman, Le XIXème siècle. 1815-1914, Hachette Progrès, 2011. 3/ Françoise Berger, Catherine Brice, Gilles Ferragu, Le XXème siècle, Hachette Progrès, 2009. Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, Gallimard, 1999. 4/ Jean-Louis Robert Le XIXème siècle , Histoire contemporaine, t. 1, Breal, 2000. 5/ Benoît Pellistrandi, Nicolas Bourguinat, Le 19e siècle en Europe, Armand Colin, 2001. 6/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle, t. 1, Points, 2001. - 7/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. La Naissance du monde contemporain, t. 2, Points, 1986. - 8/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. Expansion et indépendances. 1950-1973, t. 3, Points, 1987. - 9/ Anthony Rowley, Bernard Droz, Histoire générale du XXe siècle. Crises et mutations. De 1973 à nos jours, t. 4, Points, 1992. - 10/ Christophe Prochasson, Olivier Wieviorka, La France du XXème siècle, Points, 2011. 11/ Pierre Bezbakh, Petit Larousse de l'histoire de France, Larousse, 2011. - 12/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. Le XIXème siècle. 1815-1914, t.2, Points, 2001. - 13/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. Le XXème siècle de 1914 à nos jours, t.3, Points, 2002. - 14. Georges Duby, Histoire de la France - Des origines à nos jours, Paris, Larousse, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2019