ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ / TOPICS IN APPLIED LINGUISTICS III
ΚωδικόςΓΛΩ840
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013243

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Εφαρμοσμένη ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600133133
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
(α) Εξοικείωση με θεωρητικές και μεθοδολογικές παραδόσεις που εστιάζουν στην έρευνα της πολυγλωσσίας. (β) Οργάνωση και διεξαγωγή μικρής έκτασης έρευνες (5.000 – 7.000 λέξεις) στον εν λόγω επιστημονικό χώρο, στα πρότυπα ενός ακαδημαϊκού κειμένου. γ) Απόκτηση υψηλού βαθμού ικανότητας τόσο στην κριτική ανάγνωση της βιβλιογραφίας όσο και στην ενσωμάτωσής της στην ερευνητική τους εργασία. (γ) Να μπορούν να συζητούν και να συνδυάζουν τα ευρήματά τους με ερευνητικές προτεραιότητες της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση Υπάρχουν πολλά νέα δεδομένα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα (π.χ. νέα οικονομική πραγματικότητα, συνεχείς μετακινήσεις ανθρώπων, ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία) που επιβάλλουν να επανεξεταστούν γνωστές και κυρίαρχες στο παρελθόν κοινωνιογλωσσολογικές έννοιες (π.χ. γλωσσική κοινότητα, γλωσσική ποικιλότητα, δεύτερη και ξένη γλώσσα). Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της πολυγλωσσίας χρησιμοποιείται ήδη εκτενώς στη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα στις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού των νέων. Το παρόν μάθημα θα εστιάσει στη διερεύνηση της νέας αυτής πραγματικότητας μέσω της μελέτης περιπτώσεων παιδιών εφηβικής (κυρίως) ηλικίας που προέρχονται από μεταναστευτικές ή προσφυγικές οικογένειες. Στόχος της συγκεκριμένης διερεύνησης είναι να αναπτυχθεί προβληματισμός που θα οδηγήσει στην ανατροφοδότηση της ισχύουσας σχολικής πραγματικότητας, κυρίως σε συνάρτηση με τη γλωσσική εκπαίδευση παιδιών από οικογένειες μεταναστών. Αξιοποιούνται θεωρίες από το χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας της Παγκοσμιοποίησης, της Κοινωνικής Σημειωτικής, των Νέων Σπουδών στο Γραμματισμό και της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας.
Λέξεις Κλειδιά
Πολυγλωσσία, διδασκαλία, πολυγραμματισμοί, εθνογραφική έρευνα, διαγλωσσικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια521,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1906,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1936,7
Σύνολο43515
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αποθηκεύονται στο φάκελο του μαθήματος (Drop Box) σειρά από άρθρα και βιβλία της τελευταίας πενταετίας, πέρα από αυτά που έχουν για διάβασμα και παρουσιάσεις στο μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-02-2020