ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ / T-A-5 Land Use Planning for sustainable and resilient cities
ΚωδικόςΘ-Α-5
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016373

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινή-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133154
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 Κατανόηση της συσχέτισης των χρήσεων γης και των βασικών συνιστωσών διαμόρφωσης του χώρου (δημογραφικές, περιβαλλοντικές, οικονομικές, θεσμικές και κοινωνικο-χωρικές).  Εξοικείωση με τους θεσμούς, τις πολιτικές και τα εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης για την αντιμετώπιση προκλήσεων που προκύπτουν από την υπέρμετρη αστικοποίηση και περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού χρήσεων γης ως εργαλείου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της αστικοποίησης καθώς και για τη συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων με στόχο τον μετριασμό και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή. Το μάθημα εστιάζει σε βασικές έννοιες και θεωρίες για το σχεδιασμό χρήσεων γης, τα μοντέλα οργάνωσης χρήσεων γης στην κλίμακα της πόλης και των μητροπολιτικών τους περιοχών καθώς και σε θέματα βιώσιμης αστικής και περιαστικής ανάπτυξης. Στο μάθημα αναδεικνύονται και συζητούνται ζητήματα που αφορούν στα θεσμικά εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης όπως κανονισμοί, πολιτικές και κίνητρα, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό χρήσεων γης και υποδομών, και τέλος θέματα ανθεκτικότητας και κλιματικής αλλαγής μέσα από τη διάσταση του σχεδιασμού και της οργάνωσης των χρήσεων γης. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με βασικά και κεντρικά ζητήματα που αφορούν στις πολιτικές, πρακτικές και εργαλεία διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και του σχεδιασμού χρήσεων γης υπό το πρίσμα των προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και την υπερκατανάλωση των φυσικών πόρων
Λέξεις Κλειδιά
σχεδιασμός χρήσεων γης, ανθεκτικότητα,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
elearning, power point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο81
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενδιάμεση Πρόοδος: 50% και Τελική Εργασία 50% -( 40% Κείμενο και 10% παρουσίαση) με την προϋπόθεση και οι δύο βαθμολογίες να είναι μεγαλύτερες του έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• American Planning Association (2011) Policy Guide on Planning and Climate Change https://planning-org-uploaded-media.s3.amazonaws.com/legacy_resources/policy/guides/pdf/climatechange.pdf • Berke, P., Newman, G., Lee, J., Combs, T., Kolosna, C., & Salvesen, D. (2015). Evaluation of networks of plans and vulnerability to hazards and climate change: A resilience scorecard. Journal of the American Planning Association, 81(4), 287-302. • Hamin, E. M., & Gurran, N. (2009). Urban form and climate change: Balancing adaptation and mitigation in the US and Australia. Habitat international, 33(3), 238-245. • State of Oregon's Transportation and Growth Management Program (2012) Cool Planning: A handbook on local strategies to slow climate change https://www.oregon.gov/LCD/TGM/docs/coolplanninghandbook1312011.pdf • U.N.HABITAT (2012) Developing Local Climate change plans: a guide for cities in developing countries https://unhabitat.org/books/developing-local-climate-change-plans/
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-03-2019