ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ / ADVANCED TOPICS IN THE METABOLISM OF XENOBIOTICS
ΚωδικόςΑΦ0003
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000002

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2014-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό1110

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133187
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εμπέδωση της διεθνώς ανεγνωρισμένης άποψης ότι η μελέτη του μεταβολισμού των ξενοβιοτικών είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση φαρμάκων, καθώς και του πλήθους χημικών ενώσεων με τα οποία ο οργανισμός έρχεται σε επαφή, όπως προσθετικά τροφίμων, καλλυντικών, αγροχημικά, προϊόντα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αυτή η γνώση συντελεί αποτελεσματικά στην ανάπτυξη βελτιωμένων φαρμάκων, καθώς ο μεταβολισμός ξενοβιοτικών αποτελεί μια από τις σημαντικές προσεγγίσεις του Ορθολογικού Σχεδιασμού Φαρμάκων. Επί πλέον στόχος είναι η απόκτηση γνώσης ώστε να ενισχυθεί η κατανόηση των βιομετατροπών της πληθώρας των χημικών ενώσεων, συνθετικών ή φυσικών, στα οποία είναι διαρκώς εκτεθειμένος ο οργανισμός, όπως μέσω της διατροφής, των φαρμάκων, της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Αναλύονται οι μεγάλες πρόοδοι της επιστήμης στα τελευταία χρόνια σχετικά με την ανάλυση των μηχανισμών που αναπτύσσει ο οργανισμός, ώστε λιπόφιλες ενώσεις, δυνητικά τοξικές, να μετατρέπονται σε περισσότερο υδατόφιλους, άρα ευκολότερα αποβαλλόμενους μεταβολίτες (βιοαποτοξίνωση). Τονίζεται και εξηγείται στους φοιτητές ότι η βιομετατροπή δεν είναι πάντοτε επ’ ωφελεία του οργανισμού, καθώς πολλοί μεταβολίτες είναι εξαιρετικά δραστικοί, ικανοί προς σχηματισμό ομοιοπολικών δεσμών με κρίσιμους κυτταρικούς μακρομοριακούς σχηματισμούς, που οδηγούν σε τοξικότητα, δηλαδή βιοτοξίνωση. Αναλύονται τα κυριότερα ενζυμικά συστήματα για μεταβολισμό ξενοβιοτικών, η επίδρασή τους σε φάρμακα. Τονίζονται οι ικανότητα ανάπτυξης νέων φαρμάκων με βάση το μεταβολισμό τους, ώστε τα νέα φαρμακομόρια να αποκτούν την επιθυμητή δράση, να στοχεύουν σε συγκεκριμένο σύστημα, να είναι ασφαλή και εκλεκτικά. Περαιτέρω, η γνώση των μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης φαρμάκων (φαρμακευτικών, φαρμακοκινητικών και φαρμακοδυναμικών) στοχεύει στην ανάπτυξη ασφαλεστέρων φαρμάκων, στον περιορισμό ανεπιθυμήτων αλληλεπιδράσεων, και σε επιτυχή φαρμακευτική αγωγή. Το αντικείμενο αυτό του μαθήματος στοχεύει ακόμη και στην επισήμανση των μοριακών μηχανισμών αλληλεπίδρασης τροφής με φάρμακα.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ρέκκα Ε. Κουρουνάκης Π.Ν.: Εξετάζονται οι ακόλουθες ενότητες αναφορικά με: κυτόχρωμα Ρ450 (Ρέκκα Ε.), άλλα ενζυμικά συστήματα (Κουρουνάκης Π.Ν.) α) Τύχη των φαρμάκων στον οργανισμό (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση) - Οδοί απώλειας. β) Χημικοί μηχανισμοί που ακολουθούνται στη βιομετατροπή ξενοβιοτικών. Σκοπός, Φάσεις, Χημεία - Βιοχημεία - Μοριακή Βιολογία, Ενζυμικοί επαγωγείς και αναστολείς, Βιοαποτοξίνωση - Βιοτοξίνωση. Κουρουνάκης Π.Ν. γ) Ειδικές κατηγορίες φαρμάκων (προφάρμακα, μαλακά φάρμακα, σκληρά φάρμακα, χημικά συστήματα αποδέσμευσης). δ) Μοριακή άποψη της αλληλεπίδρασης φαρμάκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο391,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από τη διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις καθώς και με γραπτή εργασία. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Η βαθμολογία είναι αναλογικά κατανεμημένη ανά διδάσκοντα, με βάση το πρόγραμμα των αντιστοίχων διαλέξεών τους. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Σημειώσεις (Ε. Α. Ρέκκα) όπου υποδεικνύεται επιλεγμένη διεθνής βιβλιογραφία με τη σύσταση προς τους φοιτητές να την χρησιμοποιούν ως σημείο έναρξης περαιτέρω ενημέρωσης. 2) Σημειώσεις (Π.Ν. Κουρουνάκης, Ε.Α. Ρέκκα), κεφάλαια από ανάλογα βιβλία της διεθνούς βιβλιογραφίας, υποδεικνύονται οι κατάλληλες πηγές για ενημέρωση (ΟΧΙ ΕΥΔΟΞΟΣ)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-07-2013