Αρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών / Principles of Electrode Reactions and Electrochemical Techniques
ΚωδικόςΜ4Υ13
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016629

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"Υποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600133243
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Βασικές αρχές ηλεκτροδιακών δράσεων: Ηλεκτροχημική κυψέλη. Θερμοδυναμική ισορροπία και δυναμικό κυψέλης και ηλεκτροδίων. Κινητική ηλεκτροδιακών δράσεων και ρεύμα. Κινητική μεταφοράς φορτίου. Ηλεκτροκατάλυση. Φαινόμενα μεταφοράς μάζας. Συνθήκες σταθερής και μη σταθερής κατάστασης. Αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές ηλεκτροδιακές δράσεις. β) Ηλεκτροχημικές τεχνικές: Γενική επισκόπηση βασικών ηλεκτροχημικών τεχνικών. Πολαρογραφία. Γραμμική και κυκλική Βολταμμετρία. Χρονοαμπερομετρία. Χρονοποτενσιομετρία. Υδροδυναμική βολταμμετρία (ηλεκτρόδιο περιστρεφόμενου δίσκου, δίσκου-δακτυλίου και κυψέλη ροής). Βολταμμετρία μικροηλεκτροδίων. Ηλεκτροχημική φασματοσκοπία εμπέδησης (Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS). γ) Παραδείγματα μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων: Μελέτη αναγωγής οξυγόνου με περιστρεφόμενο ηλεκτρόδιο δίσκου, δίσκου δακτυλίου και μικροηλεκτρόδια. Μελέτη οξείδωσης μεθανόλης με βολταμμετρία ημισταθερής κατάστασης και χρονοαμπερομετρία. Mελέτη έκλυσης υδρογόνου και οξυγόνου με βολταμμετρία ημισταθερής κατάστασης και χρονοαμπερομετρία. Mελέτη μηχανισμού οργανικών αντιδράσεων με κυκλική βολταμμετρία. δ) Εργαστηριακές ασκήσεις: Μελέτη αντιστρεπτών και μη αντιστρεπτών ηλεκτροδιακών αντιδράσεων με πολαρογραφία και κυκλική βολταμμετρία. Πειράματα περιστρεφόμενου ηλεκτροδίου δίσκου (Rotating Disc Electrode, RDE). Πειράματα με μικροηλεκτρόδια. Πειράματα ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Διαφάνειες
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)44
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Εξετάσεις12
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γ.Κοκκινίδης, “Αρχές και μέθοδοι μελέτης ηλεκτροδιακών δράσεων”, Eκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε., Θεσσαλονίκη, 1992. 2. Ι.Α.Μουμτζής και Δ.Π.Σαζού, “Ηλεκτροχημεία”, Eκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2021