Σεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣεμινάριο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Seminar on Primary Health Care
ΚωδικόςΙΜΓ106
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕμμανουήλ Σμυρνάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000558

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133279
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
A. Κύριοι στόχοι 1. Η έκθεση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις βασικές αρχές και έννοιες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 2. Η γνωριμία των φοιτητών με τις αρχές λειτουργίας και οργάνωσης των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 3. Η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στην μεθοδολογία της έρευνας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 4. Η παρουσίαση και συζήτηση των εξελίξεων στις υπηρεσίες και στον προσανατολισμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς. B. Επί μέρους στόχοι 1. Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες καθώς και τις οργανωτικές, χρηματοδοτικές και ρυθμιστικές αρχές που διέπουν τα συστήματα υγείας διεθνώς. 2. Να αναγνωρίζουν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και το πώς αυτές επηρεάζουν τα συστήματα υγείας. 3. Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν κριτικά τις σύγχρονες μεταρρυθμιστικές προτάσεις και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές στα συστήματα υγείας. 4. Να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας υπηρεσιών υγείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναλυτικό Πρόγραμμα 1. Διάλεξη: «Η ανάδυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τα άτομα στην κοινότητα » Διάρκεια: 2 ώρες Διδάσκων: Αλέξης Μπένος 2. Διάλεξη: «Εκτίμηση αναγκών υγείας, σχεδιασμός υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η θέση της στο σύστημα υγείας» Διάρκεια: 2 ώρες Διδάσκων: Στάθης Γιαννακόπουλος 3. Διάλεξη: «Η έρευνα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» 2 Διάρκεια: 2 ώρες Διδάσκων: Μάγδα Γαβανά 4. Εργαστήριο: «Διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία: Η Ομάδα Υγείας» Διάρκεια: 2 ώρες Διδάσκοντες: Θωμαή Ασλάνογλου, Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Ευαγγελία Τσίγκα 5. Στρογγυλό Τραπέζι: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας προσανατολισμένη στην κοινότητα, COPC» Διάρκεια: 2 ώρες Συντονιστής: Αλέξης Μπένος Διδάσκοντες: Μάγδα Γαβανά, Στάθης Γιαννακόπουλος, Εμμανουήλ Σμυρνάκης
Λέξεις Κλειδιά
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Γενική Ιατρική, Έρευνα, Δημόσια Υγεία, ΠΦΥ προσανατολισμένη στην Κοινότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Κριτική ανάλυση άρθρων, σε ομάδες φοιτητών 2. Ασκήσεις σχεδιασμού στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
The World Health Report 2008 - primary Health Care (Now More Than Ever) Questioning the Solution The Politics of Primary Health Care and Child Survival The Barbara Starfield collection
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2015