Ερμηνευτική Πατερικών Κειμένων (Ι)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕρμηνευτική Πατερικών Κειμένων (Ι) / Interpretation of the patristic texts (I)
Κωδικός2117
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Αραμπατζής
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005404

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕρμηνευτική Πατερικών Κειμένων (Ι)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133287
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η μεθοδολογία της ερμηνευτικής των πατερικών κειμένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βασικές θεολογικές τάσεις που αντιπροσωπεύουν. Κατά την εξέταση των επιμέρους έργων θα διδαχθεί ο τρόπος προσέγγισης των πηγών με βάσει τα θεολογικά και ιστορικά πλαίσια.
Λέξεις Κλειδιά
ερμηνεία Πατερικης Γραμματείας, Μεθολογικές αρχές προσέγγισης, Χριστιανικη ερμηνευτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις175
Άσκηση Πεδίου50
Φροντιστήριο25
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση εργασιών μέσα στην αίθουσα, ανάπτυξη θεμάτων της πατερικής ερμηνευτικής και απαντήσης σε ερωτήσεις. Εξετάζεται η μεθοδολογία σύνταξης καθώς και η πρόσβαση στη βιβλιογραφία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-07-2017