Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία / Social Media in Learning and Teaching
ΚωδικόςΕΚΠ 515
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004060

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓλωσσολογίαΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5
Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην ΕκπαίδευσηΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Christopher Lees
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133289
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΚΠ 511 Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: 1. κατανοήσουν τις θεμελιώσεις αρχές της επικοινωνίας μέσω υπολογιστών 2. αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν βασικές γλωσσικές τάσεις στη ψηφιακή επικοινωνία 3. διεξαγάγουν μια βασική ερευνητική εργασία με τη χρήση του εθνογραφικού προτύπου ανάλυσης 4. σχεδιάσουν ένα γλωσσικό μάθημα χρησιμοποιώντας τα πορίσματα της ερευνητικής εργασίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σε αυτό το μάθημα θα εξεταστούν οι ψηφιακές γλωσσικές πρακτικές των χρηστών/τριών σε τόπους κοινωνικής δικτύωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στο Facebook, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η γλώσσα ποικίλλει σε ψηφιακά περιβάλλοντα ανάλογα με το περικείμενο χρήσης και την περίσταση επικοινωνίας. Μέσα από την εξέταση διαφόρων παραδειγμάτων, οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τις βασικές επικοινωνιακές τάσεις που παρατηρούνται στις γλωσσικές επιλογές των χρηστών/τριών, καθώς και με την έννοια των ψηφιακών ταυτοτήτων. Επίσης, θα συζητηθούν οι πιθανοί τρόποι με τους οποίους τα πορίσματα αυτής της διερεύνησης θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο ενός γλωσσικού μαθήματος, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κριτική επίγνωση των μαθητών/τριών σε σχέση με τη γλωσσική ποικιλότητα. Ενδεικτικά αντικείμενα μελέτης συμπεριλαμβάνουν: τη ψηφιακή προφορικότητα, την εναλλαγή συστήματος γραφής και την εναλλαγή κώδικα στη ψηφιακή επικοινωνία.
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακές γλωσσικές πρακτικές, κοινωνική δικτύωση, facebook, ψηφιακά περιβάλλοντα, γλωσσικές επιλογές, ψηφιακή ταυτότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Θα γίνει χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία με την εισαγωγή των διαλέξεων και σημειώσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επίσης η επικοινωνία με τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών128.14,7
Σύνολο206.17,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Androutsopoulos, J. (2008) Discourse-centred online ethnography. In Androutsopoulos, Jannis & Michael Beißwenger (επιμ.) Data and Methods in Computer-Mediated Discourse Analysis. Special Issue, Language@Internet 5 (2008). http://www.languageatinternet.de Androutsopoulos, J. (2013) Networked multilingualism: Some language practices on Facebook and their implications. International Journal of Bilingualism. Androutsopoulos, J. (2014) Computer-mediated Communication and Linguistic Landscapes. Στους J. Holmes & K. Hazen (επιμ.) Research Methods in Sociolinguistics: A Practical Guide, 74-90. Wiley-Blackwell Crystal, D. (2006) Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press. D’Arcy, Α. & Young, Τ.Μ. (2012). “Ethics and social media: Implications for sociolinguistics in the networked public. Journal of Sociolinguistics 16/4, 2012. 532-546 Lees, C. (σε συλλογικό τόμο: υπό δημοσίευση) «Από τον «τοίχο» του Facebook στη σχολική τάξη: η χρήση υποκοριστικών και μεγεθυντικών στις ψηφιακές γλωσσικές πρακτικές μαθητών/τριών γυμνασίου και προτάσεις για τη διδασκαλία τους» Καβάλα: Εκδόδεις Σαΐτα Lees, C., Politis, P. & Koutsogiannis, D. (προσεχές) “Roman-alphabeted Greek and Transliteration Practices in Social Media: A View from the Language Practices of Greek Secondary School Pupils on Facebook”. Journal of Greek Media and Culture Leppänen, S. & Peuronen, S. (2012). Multilingualism on the Internet. Στους M. Martin-Jones, A. Blackledge & A. Creese (επιμ.), The Routledge Handbook of Multilingualism. 384-402 Abingdon: Routledge Sharma, B (2012) “Beyond social networking: performing global Englishes in Facebook by college youth in Nepal”. Journal of Sociolinguistics 16/4. 483-509 Soffer, O. (2010) “Silent Orality”: Toward a Conceptualization of the Digital Oral Feautures in CMC and SMS Texts. International Communication Association, Communication Theory 20. 387-404 Tseliga, Τ. (2007). “It’s all Greeklish to Me!” Linguistic and sociocultural perspectives on Roman-Alphabeted Greek in asynchronous computer-Mediated communication. Στους Danet, B. & Herring, S.C. (επιμ.), The Multilingual Internet: Language, Culture and Communication Online. 117-141: Oxford University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-04-2016