Αντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα / Earthquake-resistant design and assessment of concrete structures
ΚωδικόςΑΣΤΕ04-2016
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600013345

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑντισεισμικός σχεδιασμός και αποτίμηση κατασκευών από σκυρόδεμα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133303
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΑΣΤΕ04-2016Ανδρέας Κάππος, Βασίλειος Παπανικολάου, Θωμάς Σαλονικιός
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων Εκπόνηση θέματος Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός να α) αναλύσει τις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα για σεισμικές δράσεις και β) να αποτιμήσει την σεισμική συμπεριφορά υφισταμένων κατασκευών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σεισμική δράση σχεδιασμού, σεισμική επικινδυνότητα και σεισμική διακινδύνευση, εφαρμογές λογισμικού για τον υπολογισμό φασμάτων, δείκτης συμπεριφοράς q, ανελαστικά φάσματα για σταθερή αντοχή και για σταθερή πλαστιμότητα, φάσματα σχεδιασμού. Yπολογισμός εντατικών μεγεθών σχεδιασμού, χρήση σύγχρονου λογισμικού για την ανάλυση (ελαστική και ανελαστική) των κτιρίων από Ο/Σ, παθητικά συστήματα σεισμικής μόνωσης, φιλοσοφία σχεδιασμού με βάση την επιτελεστικότητα και με βάση τις μετακινήσεις. Σεισμική συμπεριφορά υλικών και δομικών στοιχείων Ο/Σ, σκυρόδεμα (περισφιγμένο-απερίσφικτο) και χάλυβας υπό μονότονη και ανακυκλιζόμενη ένταση, συνάφεια χάλυβα-σκυροδέματος υπό σεισμική φόρτιση, αρχές διαστασιολόγησης έναντι σεισμού των δοκών, υποστυλωμάτων, κόμβων, και τοιχωμάτων από Ο/Σ. Αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κτιρίων, μέθοδοι ταξινόμησης (μητρώα βλάβης), σενάρια διακινδύνευσης, εμπειρικές μέθοδοι αποτίμησης της τρωτότητας κτιρίων, Ευρωκώδικας 8-3, Ελληνικός Κανονισμός Επεμβάσεων, ASCE 41-07, παραδείγματα αντισεισμικού σχεδιασμού κτιρίων από Ο/Σ μεγάλης σπουδαιότητας.
Λέξεις Κλειδιά
Δυναμική ανάλυση, Αποτίμηση, σχεδιασμός με βάση την επιτελεστικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1143,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2017