Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία / Earthquake resistant design of masonry structures
ΚωδικόςΑΣΤΕ06-2016
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600013347

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑντισεισμικός κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600133307
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΑΣΤΕ06-2016Χρήστος Ιγνατάκης, Γεώργιος Μάνος, Γεώργιος Μανώλης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων Εκπόνηση θέματος Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το πέρας των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι ικανός α) να αντιλαμβάνεται τις βασικές παραμέτρους που υπεισέρχονται στον αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών από τοιχοποιία και β) να αναλύει τις κατασκευές αυτές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συμπεριφορά κατασκευών από τοιχοποιία σε κατακόρυφες φορτίσεις και σεισμικές δράσεις. Ιδιότητες υλικών και δομικών στοιχείων, άοπλων ή οπλισμένων. Κατασκευαστικά στοιχεία και πρακτικές κατασκευής. Τυπικές βλάβες δομικών στοιχείων-συστημάτων από σεισμικά φορτία. Αρχές επέμβασης σε διατηρητέες ή μνημειακές κατασκευές. Υλικά και μέθοδοι επισκευής και ενίσχυσης δομικών στοιχείων-συστημάτων. Σχεδιασμός απλών δομικών στοιχείων-συστημάτων βάση σύγχρονων κανονισμών.
Λέξεις Κλειδιά
Τοιχοποιία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις441,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Εξετάσεις80,3
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-01-2017