ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ / TOPICS IN PRAGMATICS AND SOCIOLINGUISTICS
ΚωδικόςΓΛΩ816
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011006

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Θεωρητική ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15
Εφαρμοσμένη ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-15
Ιστορική και Βαλκανική ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-15

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Θεωρητική ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15
Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Απόκτηση και Διδακτική της Ελληνικής ΓλώσσαςΥποχρεωτικό Κατ' Επιλ. ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-15
Ιστορική και Βαλκανική ΓλωσσολογίαΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600133334
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν γνώσεις Πραγματολογίας και Κοινωνιογλωσσολογίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται • να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της αναφοράς/δείξης στη γλωσσική διεπίδραση, • να γνωρίσουν νεότερες θεωρίες του φύλου, • να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της Ανάλυσης Συνομιλίας, • να αναγνωρίσουν την αλληλοτροφοδότηση θεωρίας και εμπειρικής έρευνας, • να εξασκηθούν στην ανάλυση/ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων της διεπίδρασης, • να ευαισθητοποιηθούν ως προς τον ρόλο της γλώσσας στη συγκρότηση κοινωνικών κατηγοριών (και ανισοτήτων) κατά την επικοινωνία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Εισαγωγή: φύλο και γλωσσική διεπίδραση/επικοινωνία • Πραγματολογικές θεωρίες της επικοινωνίας: σύγκριση και αξιολόγηση • Φεμινιστικές θεωρίες του φύλου • Σχέση γλώσσας-φύλου Ι: η γλώσσα ως αντανάκλαση της κοινωνίας/φύλου • Σχέση γλώσσας-φύλου ΙΙ: η γλώσσα ως (συν)κατασκευάστρια της κοινωνίας/φύλου • Ανάλυση Συνομιλίας • Αναφορά σε πρόσωπο • Έμφυλες αναφορές σε πρόσωπο • Ενδεικτικότητα του φύλου • Συλλογή συνομιλιακών δεδομένων (βιντεοσκόπηση) • Απομαγνητοφώνηση/επεξεργασία δεδομένων • Επιλογή όψεων της γλωσσικής διεπίδρασης, εστιασμένη ανάλυση από τη σκοπιά της κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων • Συνόψιση-σύνθεση-προοπτικές
Λέξεις Κλειδιά
αναφορά/δείξη προσώπου, έμφυλες αναφορές, μη αναφορική κατασκευή φύλου, γλωσσική διεπίδραση, Ανάλυση Συνομιλίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1053,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1103,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2207,6
Σύνολο43515
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται βάσει α) προφορικών παρουσιάσεων (της σχετικής βιβλιογραφίας πάνω σε συγκεκριμένα θεωρητικά ζητήματα), β) συλλογής και επεξεργασίας εμπειρικών δεδομένων, γ) προφορικής παρουσίασης της ανάλυσης των δεδομένων, δ) συνθετικής τελικής εργασίας (σε προφορική και γραπτή μορφή).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Butler Judith, 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: Routledge. Butler, Judith, 2006. Παραστασιακές επιτελέσεις και συγκρότηση του φύλου: Δοκίμιο πάνω στη φαινομενολογία και τη φεμινιστική θεωρία. Στο Φεμινιστική Θεωρία και Πολιτισμική Κριτική, Α. Αθανασίου (επιμ.), 381-407. Αθήνα: Νήσος. Eckert, Penelope & Sally McConnell-Ginet, 1992. ‘Think practically and look locally’: Language and gender as community-based practice. Annual Review of Anthropology 21: 461-490. Eckert, Penelope & Sally McConnell-Ginet, 2003. Language and Gender. Cambridge: Cambridge University Press. Eckert Penny & Sally McConnell-Ginet, 2007. Putting communities of practice in their place. Gender and Language 1(1): 27-37. Eglin, Peter, 2002. Members’ gendering work: ‘Women’, ‘feminists’ and membership categorization analysis. Discourse and Society 13(6): 819-926. Enfield, Nick J. & Tanya Stivers (eds), 2007. Person Reference in Interaction: Linguistic, Cultural, and Social Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Enfield, Nick J. & Tanya Stivers, 2007a. Person reference in interaction. In N. J. Enfield & T. Stivers (eds), 1-20. Fausto-Stirling, Anne, 2000. Sexing the Body. New York: Basic Books. Fausto-Sterling, Anne, 2004. Αντιμαχόμενοι δυϊσμοί: Άνδρας ή γυναίκα; Σύγχρονα Θέματα 85: 31-33. Goffman, Erving, 1977. The arrangement between the sexes. Theory and Society 4: 301-332. Holmes, Janet, 2007. Social constructionism, postmodernism and feminist sociolinguistics. Gender and Language 1(1): 51-67. Holmes, Janet & Miriam Meyerhoff (eds), 2003. The Handbook of Language and Gender. Oxford: Blackwell. Hopper, Robert & Curtis Lebaron, 1998. How gender creeps into talk. Research on Language and Social Interaction 31(3): 59-74. Jackson, Clare, 2011. The gendered ‘I’. In S. S. Speer & E. H. Stokoe (eds), 31-47. Kitzinger, Celia, 2000. Doing feminist conversational analysis. Feminism & Psychology 10(2): 163-193. Kitzinger, Celia, 2005. ‘Speaking as a heterosexual’: (How) does sexuality matter for talk-in-interaction? Research on Language and Social Interaction 38(3): 221-265. Kitzinger, Celia, 2007. Is ‘woman’ always relevantly gendered? Gender and Language 1(1): 39-49. Land, Victoria & Celia Kitzinger, 2011. Categories in talk-in-interaction: Gendering speaker and recipient. In S. S. Speer & E. H. Stokoe (eds), 48-63. McConnell-Ginet, Sally, 2003. ‘What’s in a name?’ Social labelling and gender practices. In The Handbook of Language and Gender, J. Holmes & M. Meyerhoff (eds), 69-97. Oxford: Blackwell. Ochs, Elinor, 1992. Indexing gender. In Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon, A. Duranti & Ch. Goodwin (eds), 335-358. Cambridge: Cambridge University Press. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, 1984. Γλώσσα-γλωσσολογία-σεξισμός. Σύγχρονα Θέματα 21: 69-79. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, 1985. Παρατηρήσεις στα θηλυκά επαγγελματικά. Mελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5: 201-217. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, 2006. Γλώσσα-γένος-φύλο: Προβλήματα, αναζητήσεις και ελληνική γλώσσα. Στο Γλώσσα-Γένος-Φύλο. 2η έκδοση. Θ.-Σ. Παυλίδου (επιμ.), 2η έκδοση, 15-64. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα (επιμ.), 2006. Σπουδές Φύλου: Τάσεις/εντάσεις στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θεσσαλονίκη: Ζήτης. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα (επιμ.), 2016. Καταγράφοντας την Ελληνική Γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, 2014. Εισαγωγή στην Κοινωνιογλωσσολογία. Σημειώσεις για το υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα ΓΛΩ346 (τελευταία φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014). Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, Αγγελική Αλβανούδη & Ελένη Καραφώτη, 2004. Γραμματικό γένος και σημασιακό περιεχόμενο: Προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη λεξιλογική αναπαράσταση των φύλων. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: 543-553. Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα, Χαρά Καπελλίδη & Ελένη Καραφώτη, 2015. Γραμματικό γένος, φύλο και θηλυκά επαγγελματικά ουσιαστικά: Όψεις του γλωσσικού σεξισμού. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35: 463-477. Pavlidou, Theodossia-Soula, 2001. Politeness in the classroom? Evidence from a Greek high school. Ιn Linguistic Politeness: The Case of Greece and Turkey, A. Bayraktaroglu and M. Sifianou (eds), 105-136. Amsterdam: Benjamins. Pavlidou, Theodossia-Soula, 2003. Patterns of participation in classroom interaction: girls’ and boys’ non-compliance in a Greek high school. Linguistics and Education 14(1): 123-141. Pavlidou, Theodossia-Soula, 2011. Gender and interaction. In The SAGE Handbook of Sociolinguistics, R. Wodak, B. Johnstone & P. Kerswill (eds), 412-427. London: Sage. Pavlidou, Theodossia-Soula, 2015. Gendering selves, gendering others – in (Greek) interaction. Gender & Language (Special Issue: Gender and the Greek Language) 9(1): 105-131. Schegloff, Emanuel A., 1996. Some practices for referring to persons in talk-in interaction: A partial sketch of a systematics. In Studies in Anaphora, B. Fox (ed.), 437-485. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Schegloff, Emanuel A. 2007. Sequence Organization in Interaction: A Primer in Conversation Analysis. Cambridge: Cambridge University Press. Schegloff, Emanuel A., 2007a. A tutorial in membership categorization. Journal of Pragmatics 39(3): 462-482. Schegloff, Emanuel A., 2007b. Conveying who you are: The presentation of self, strictly speaking. In Person Reference in Interaction: Linguistic, Cultural, and Social Perspectives. N. J. Enfield and T. Stivers (eds) 123-148. Cambridge: Cambridge University Press. Schegloff, Emanuel A., 2007c. Categories in action: Person-reference and membership categorization. Discourse Studies 9(4): 433-461. Sidnell, Jack, 2011. ‘D’you understand that honey?’: Gender and participation in conversation. In Speer and Stokoe (eds) 183-209. Silverstein, Michael, 1976. Shifters, linguistic categories, and cultural description. In Meaning in Anthropology, K. H. Basso & H. A. Selby (eds), 11-55. Albuquerque: University of New Mexico. Speer, Susan A. & Elizabeth H. Stokoe (eds), 2011. Conversation and Gender. Cambridge: Cambridge University Press. Stockhill, Clare & Celia Kitzinger, 2007. Gendered people: How linguistically non-gendered terms can have gendered interactional relevance. Feminism and Psychology 17(2): 224-236. Stokoe, Elizabeth H., 2010. ‘I’m not gonna hit a lady’: Conversation analysis, membership categorization and men’s denials of violence. Discourse & Society 21(1): 59-82. Stokoe, Elizabeth H. & Janet Smithson, 2001. Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in interaction. Discourse & Society 12(2): 217-244. West, Candace & Don Zimmerman, 2002[1987]. Doing gender. In Doing Gender, Doing Difference: Inequality, Power, and Institutional Change, S. Fenstermaker & C. West (eds), 3-23. New York: Routledge.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2017