ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / CONSUMER BEHAVIOR IN SPORT, LEISURE AND SPORT TOURISM
ΚωδικόςΜΑΥ3
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Αλεξανδρής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015308

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινή-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133363
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Στο μάθημα θα αναλυθούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών ή /και συμμετοχή σε υπηρεσίες αναψυχής, αθλητισμού και και αθλητικού τουρισμού. Θα συζητηθούν τόσο οι εξωγενείς όσο και οι ενδογενείς παράγοντες. Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να: • Να κατανοήσουν τη καταναλωτική διαδικασία λήψης απόφασης • Να εφαρμόσουν τη θεωρία της καταναλωτικής συμπεριφοράς για την ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ • Να χρησιμοποιήσουν στοιχεία καταναλωτικής συμπεριφοράς για τμηματοποίησης της αγοράς και τοποθέτησης των αθλητικών υπηρεσιών • Να εφαρμόσουν μοντέλα αξιολόγησης ποιότητας αθλητικών υπηρεσιών • Να κατανοήσουν την αξιολόγηση των χορηγικών προγραμμάτων βάση της συμπεριφοράς του καταναλωτή • Να σχεδιάσουν στρατηγικές μάρκετινγκ και επικοινωνίας με βάση τη διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διαδικασία λήψης καταναλωτικής απόφασης • Τα Στάδια της Διαδικασίας / Καταναλωτικές Τάσεις • Ανάπτυξη Επωνυμίας στα Αθλητικά Προϊόντα / Υπηρεσίες • Τάσεις στην Αγορά: Η περίπτωση του fitness Καταναλωτική Αφοσίωση και Ποιότητα Υπηρεσιών • Το μοντέλο των Κενών • Ο ανθρώπινος παράγοντας • Case Study Αξιολόγηση ποιότητας υπηρεσιών • Εσωτερική ποιότητα • Εσωτερικό μάρκετινγκ • Εφαρμογές και Παραδείγματα Τμηματοποίηση της Αγοράς • Κριτήρια τμηματοποίησης • Ψυχογραφικά Κριτήρια • Κριτήρια Τοποθέτησης αθλητικών προϊόντων Εξωγενείς Παράγοντες • Δημογραφικοί • Κοινωνικό-οικονομικοί • Ηλικιακές Γενιές • Κουλτούρα Ενδογενείς Παράγοντες • Προσωπικότητα Καταναλωτή • Προσωπικότητα Προϊόντος • Ανασταλτικοί Παράγοντες • Το Ιεραρχικό Μοντέλο Καταναλωτικές Στάσεις και Αθλητική Χορηγία • Μεταβλητές Χορηγικών Αποτελεσμάτων • Επιλογή Αγοράς • Έρευνα Αγοράς Ο Ποσοτικοποιημένος Εαυτός • Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις • Διεπιστημονικές Προεκτάσεις • Από τον Ποσοτικοποιημένο στον Ποσοτικοποιημένο Εαυτό Στρατηγική Χορηγίας • Διαδικασία Λήψης Απόφασης • Χορηγικά Οφέλη • Αξιολόγηση / Αποτίμηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Σεμινάρια100
Άσκηση Πεδίου50
Σύνολο250
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασικά Βιβλίο • Funk, D., Alexandris, K., McDonald, H. (2016). Sport consumer behaviour: marketing strategies. London: Routledge. • Αλεξανδρής, Κ. (2017). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών Και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη Άρθρα • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347–356. • Alexandris, K., Funk, D., & Pritchard, M. (2011). The Impact of Constraints on Motivation, Activity Attachment and Skier Intentions to Continue. Journal of Leisure Research, 43, 56-79 • Alexandris, K., Douka, S., Papadopoulos, P., Kaltsatou A. (2008). Testing the role of service quality on the development of brand associations and brand loyalty, Managing Service Quality, 18, 239-255 • Alexandris, K., Tsiotsou, R. (2012). Sport Fans Attachment Segments: A Psychographic Profile Based on Team Self-Expression and Involvement. European Sport Management Quarterly, 12 (1), 65-81. • Alexandris, K., Tsiotsou, R., James, J. (2012) Testing a Hierarchy of Effects Model of Sponsorship Effectiveness: The Role of Team Attachment and Sponsor Image. Journal of Sport Management, 26, 363-378. • Alexandris, K., Tsaousi, E., & James, J. (2007). Predicting sponsorship outcomes from attitudinal constructs: The case of a professional basketball event. Sport Marketing Quarterly, 16, 13–139. • Bennet, R. (1999). Sport sponsorship spectator recall and false consensus. European Journal of Marketing, 33, 291–313. • Alicia, J. (2013). How The NFL Built a 25 Million Person Hispanic Fan Base, (http://www.forbes.com/sites/aliciajessop/2013/09/26/how-the-nfl-built-a-25-million-person-hispanic-fan-base). • Beesly C. (2015). Marketing to Seniors and Baby Boomers, All Business, Your small business advantage, (http://www.allbusiness.com/marketing-to-seniors-and-baby-boomers-have-you-13940100-1.html). • Brennan, B. (2013). NFL Raises Its Game with Women Consumers, Forbes, (http://www.forbes.com/sites/bridgetbrennan/2013/09/04/nfl-raises-its-game-with-women-consumers • Birkner, C. (2014). Major League Soccer Sets Big Marketing Goals, Marketing News Weekly, http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/10/15/generation-n-native-generation_n_4099917.html). • Bradshaw, L. (2014). Is football a working class sport? http://exclusivesportsmedia.tv/is-football-still-a-working-class-sport/ • Carter J. F. (2010). 8 Social Media Strategies to Engage Multicultural Consumers. Retrieved from http://mashable.com/2010/04/21/social-media-multicultural
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2019