Συστημική Φυσιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυστημική Φυσιολογία / Systems Physiology
ΚωδικόςΙΠΑ002
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔτΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική (2019-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΙατρικής
Πληροφορικής
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔωροθέα Καπουκρανίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004402

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυστημική Φυσιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133405
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την φυσιολογία/λειτουργία όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και τις καταγραφές (απεικονιστικές/Us,Ct,MRI, ενδοσκοπήσεις κ.λ.π) λειτουργικές(βιοδείκτες),ηλεκτροφυσιολογικές (ΗΕΓ,ΗΚΓ,κ.λ.π), που προκύπτουν από αυτά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
κοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών της ανθρώπινης φυσιολογίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς ιατρικό υπόβαθρο. Στόχοι του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές: - να γνωρίσουν τους γενικούς μηχανισμούς λειτουργίας των οργανικών συστημάτων του ανθρώπινου σώματος - να κατανοήσουν τους μηχανισμούς παραγωγής και τους τρόπους μέτρησης των βιοϊατρικών σημάτων - να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους η Ιατρική Πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση προχωρημένων θεμάτων Φυσιολογίας - να αναζητούν πληροφορίες και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σε θέματα ανθρώπινης Φυσιολογίας, ανάλογα με τις επιστημονικές τους απαιτήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Χρησιμοποιούνται προβολή VIDEO καθώς και προγράμματα προσομοίωσης σε H/Y. Ενημέρωση των φοιτητών μέσω της ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού προγράμματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Σεμινάρια100,3
Εργαστηριακή Άσκηση301
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Πρακτική (Τοποθέτηση)301
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο200,7
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)100,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Εξετάσεις200,7
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εξετάσεις του μαθήματος είναι γραπτές (συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και θεμάτων ανάπτυξης) και διεξάγονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Σχολή, πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Στον τελικό βαθμό του μαθήματος συνυπολογίζεται και ο βαθμός από μία εργασία που γίνεται από τους φοιτητές και την οπόια παρουσιάζουν σε ένα πολυθεματικό Ιατρικό συνέδριο
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. J.G. McGeown. Συνοπτική Φυσιολογία του Ανθρώπου, Ιατρικές Εκδόσεις, Π. Χ. Πασχαλίδης 2. Vander A., Sherman J., Luciano D. «Human Physiology», Sixth Edition 1994, pp. 393-560.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Guyton A. C. & Hall J. E. Ιατρική Φυσιολογία, Επιστημονικές Εκδόσεις Γ. Παρισιάνου, Αθήνα 2008. 2. Ο. Petersen "Lecture notes. Φυσιολογία", Επιστημονικές εκδόσεις Γ. Παρισιάνου. 3. Barett K. Ganong's Ιατρική Φυσιολογία, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2011
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2018