Στοιχεία χημείας περιβάλλοντος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτοιχεία χημείας περιβάλλοντος / Elements of environmental chemistry
ΚωδικόςΠΠΒΑΟ01
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001545

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 13
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτοιχεία χημείας περιβάλλοντος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133432
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΟ01Ευθύμιος Νταρακάς, Βασίλειος Τσιρίδης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διαρθρώνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν τους εξής στόχους: α) τον εμπλουτισμό και την ομοιογενοποίηση των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" που δεν είναι πολιτικοί μηχανικοί σε συγκεκριμένα επιστημονικά ζητήματα που συνιστούν και το βασικό υπόβαθρο των γνώσεων αντίστοιχων μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος και β) την εξοικείωση των συγκεκριμένων μεταπτυχιακών φοιτητών με τα υπόψη επιστημονικά πεδία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί γι’ αυτούς η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων επιλογής του προγράμματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μηχανισμοί σύνθεσης, μεταφοράς και αποικοδόμησης των ουσιών στο φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον. Κινήσεις και μεταβολές των στοιχείων και των χημικών ενώσεων. Καταστάσεις της ύλης (υγρά, στερεά, αέρια). Βιογεωχημικοί κύκλοι. Κύριες χημικές διεργασίες στα φυσικά συστήματα. Χρήση δεικτών – χημικών παραμέτρων στη μελέτη της ατμόσφαιρας, του εδάφους και του νερού. Όξινη βροχή (σύσταση, σχηματισμός, επιπτώσεις στο περιβάλλον). Δομή, ιδιότητες και χημεία του νερού. Βασικές χημικές παράμετροι (φυσικοχημικές – ενδεικτικές – μικροβιολογικές) που αφορούν το υδάτινο περιβάλλον. Παράμετροι οργανικής ρύπανσης νερών (διαλυμένο οξυγόνο, βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, χημικά απαιτούμενο οξυγόνο, ολικός οργανικός άνθρακας). Θρεπτικά άλατα, νιτρορύπανση, ευτροφισμός. Αιωρούμενα και διαλυμένα στερεά στο νερό. Βαρέα μέταλλα. Απολύμανση του νερού. Χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες. Μικροβιολογικός έλεγχος νερού. Στερεά απορρίμματα (σύσταση, δειγματοληψία, ανάλυση, διασταλλάζοντα υγρά, βιοαέριο).
Λέξεις Κλειδιά
Χημεία περιβάλλοντος, Χημεία νερού, Ποιότητα νερού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Εργαστηριακή Άσκηση100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων20,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών40,2
Εξετάσεις190,8
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις μαθήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2016