ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ΚωδικόςΜΦΠ704
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002494

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133556
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Απόκτηση ολοκληρωμένης αλλά και εξειδικευμένης γνώσης για την διαχείριση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. •Παρουσίαση διαχειριστικών και εκτελεστικών εργαλείων για τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πηγές και εκπομπές ρύπανσης Παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Η κατάσταση του περιβάλλοντος σήμερα Mοντέλα ποιότητας αέρα Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων Ηχορύπανση Διαχείριση υγρών και στερεών Οι επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Νομοθεσία ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης – διεθνείς οργανισμοί και συνθήκες Σύγχρονος περιβαλλοντισμός Περιβαλλοντικά εργαλεία
Λέξεις Κλειδιά
περιβάλλον, διαχείρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1174,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών582,3
Σύνολο2008
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ayres J et al., Air Pollution and Health, Air Pollution Reviews — Vol. 3, ICP, 2006 Bas E., Indoor Air Quality – A guide for facility managers, The Fairmont Press, 2004 EEA, 2007: Air pollution in Europe 1990–2004. http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2007_2 EMEP/EEA, 2009: Air pollutant emission inventory guidebook. http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 Gaur RC, Basic Environmental Engineering, New Age International Publishers, 2008 Griffith, R.D., 2006: Principles of Air Quality Management, Second Edition. CRC, 334 pp. Hansen et al., Managing Indoor Air Quality, The Fairmont Press, 2008 Koren et al., Handbook of environmental health vol.2, Lewis Publishers, 2003 Pepper, D., 1996: Modern Environmentalism. An introduction. Rutlege, New York. 376pp. Schnelle, Karl B. Air pollution control technology handbook (Mechanical engineering handbook series), CRC Press, 2002 UNEP, 2007: The fourth Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4). http://www.unep.org/geo/geo4/report/GEO-4_Report_Full_en.pdf Vallero D., 2007: Fundamentals of Air Pollution. Fourth Edition. Academic Press, Inc. 936 pp. WHO (2005) Air quality guidelines, Global update. 496pp (http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair_aqg/en/ ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ Λαζαρίδης Μ., 2008: Ποιότητα αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Εκδόσεις Τζιόλα, 368 pp. ΥΠΕΧΩΔΕ, 2009: Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα.. Έκθεση 2008. http://www.minenv.gr/4/41/00/ekthesi%202008.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2015