ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ / ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT
ΚωδικόςΜΦΠ705
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002495

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133561
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίζουν το νομικό πλαίσο για την εκπόνηση ΜΠΕ Να γνωρίζουν εργαλεία απαραίτητα για την εκπόνηση ΜΠΕ Να γνωρίσουν το επαγγελματικό πεδίο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές αρχές και έννοιες, στόχοι, η διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Κοινοτικές οδηγίες και ελληνικό δίκαιο, νομοθετικά κείμενα (ο νόμος 1650/86) για την προστασία του περιβάλλοντος. Εργαλεία για τη εκπόνηση μελέτης. Σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Λέξεις Κλειδιά
περιβάλλον, επιπτώσεις, νομοθεσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Σεμινάρια60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,7
Σύνολο2028,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις εργασιών. Παράδοση ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) www.elinyae.gr • Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Χ. Μιχαλοπούλου, Εκδ. Ζήτη, 2004 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), www.ypeka.gr • Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Σ. Καραθανάσης, Εκδ. Τζίολα, 2006 • Σημειώσεις για εκπομπές από κυκλοφορία (Π. Συμεωνίδης) • Σημειώσεις για κυκλοφοριακό θόρυβο (NPL Tech Guide, Γουλής-Ευαγγελίδης) • Σημειώσεις για βιομηχανικά ατυχήματα (Ζιώμας, Πούπκου, Νιβολιανίτου) • Περιβάλλον, Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Γ. Βαβίζος-Α. Μερτζάνης, Εκδ. Παπασωτηρίου, 2002 • Οδηγός Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ΥΕΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999 • Νομοθεσία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ΥΕΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-07-2015