ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / LABORATORY OF PROGRAMMING AND SOFTWARE APPLICATIONS
ΚωδικόςΜΗΦ606
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002811

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600133604
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στον προγραμματισμό των Η/Υ, κυρίως με τη χρήση της γλώσσσας C++ και, δευτερευόντως, του Matlab.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1 (4 Ώρες): Σύνταξη C++ (Εισαγωγή, Μεταγλώττιση, Σύνδεση, Δομή πηγαίου αρχείου, Είσοδος-έξοδος, Μεταβλητές). Ενότητα 2 (8 Ώρες): Βρόγχοι και Διακλαδώσεις (Αλγεβρικές και λογικές παραστάσεις, Βρόχοι επανάληψης, Διακλάδωση υπό συνθήκη). Ενότητα 3 (8 Ώρες): Συλλογές δεδομένων (Δομές, Πίνακες). Ενότητα 4 (8 Ώρες): Συναρτήσεις (Δήλωση-ορισμός συνάρτησης, Υπερφόρτωση συνάρτησης, Προεπιλεγμένα ορίσματα, Εμβέλεια μεταβλητών, Ορίσματα με αναφορά). Ενότητα 5 (12 Ώρες): Αντικείμενα (Εισαγωγή στα αντικείμενα, Συναρτήσεις μέλη, Επικοινωνία αντικειμένου-αντικειμένου, Υπερφόρτωση τελεστή, Κληρονομικότητα, Πολυμορφισμός). Ενότητα 6 (4 Ώρες): Εισαγωγή στο Matlab (Μεταβλητές, Ενδογενής επανάληψη, Βρόχοι-διακλαδώσεις, Αρχεία κειμένου (script)-συνάρτησης (function), Γραφική οπτικοποίηση δεδομένων). Ενότητα 7 (4 Ώρες): Εφαρμογές στο Matlab (Μοντελοποίηση φυσικών προβλημάτων/συστημάτων).
Λέξεις Κλειδιά
προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, C++, Matlab
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία γίνεται με τρόπο διαδραστικό. Οι φοιτητές, μετά την παρουσίαση της θεωρίας και της εφαρμογής της από τον διδάσκοντα με τη μορφή παραδειγμάτων, ασκούνται στην υλοποίηση κώδικα για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,5
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο361,4
Σύνολο481,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών περιγράφεται κατά την πρώτη διάλεξη. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η επίδοση κατά την τελική εξέταση, καθώς και οι εργασίες που παραδίδονται μετά από κάθε μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, Addison-Wesley Professional; 3 edition (June 30, 1997) Mark Austin and David Chancogne, Introduction to Engineering Programming: In C, Matlab and Java, Wiley; 1 edition (February 15, 1999)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013