ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ / ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY OF ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION DEVICES
ΚωδικόςΜΗΦ608
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002813

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133624
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επαρκή γνώση ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας, ηλεκτρονικών και χαρακτηριστικών κυματοδήγησης σημάτων και διάδοσης κυμάτων στο χώρο.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σχεδιασμός ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών διατάξεων και συσκευών έτσι ώστε να είναι σχετικά απρόσβλητες από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (ΕΜΙ) ενώ ταυτόχρονα να μην παράγουν παρεμβολές πέρα από ορισμένα όρια.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1(2 ώρες) _ Εισαγωγή: Πηγές ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής(ΕΜΙ) και παραδείγματα. Βασικές παράμετροι του φαινομένου μιας παρεμβολής και βασικά μεγέθη EMC. Διεθνείς οδηγιες-κανονισμοι και πρότυπα για αντιμετώπιση προβλημάτων EMC Ενότητα 2(6 ώρες): __Μηχανισμοί δημιουργίας ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών __Μέθοδοι θωράκισης από μαγνητοστατικό και ηλεκτροστατικό πεδίο __Tεχνικές θωράκισης επίπεδου κύματος __Παρεμβολή από ‘κοντινό’ πεδίο __Πρότυπα ανάλυσης και μελέτης ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής από ανοίγματα στο μεταλλικό περίβλημα συσκευών και τεχνικές αντιμετώπισης του προβλήματος της παρεμβολής Ενότητα 3(7 ώρες): __Ανάλυση και μελέτη, στο πεδίο του χρόνου και της συχνότητας, του φαινομένου αλληλοπαρεμβολής μεταξύ γραμμών μεταφοράς σήματος, λόγω ηλεκτρομαγνητικής σύζευξης, στην περιοχήτων χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων. __Κανόνες δόμησης των γραμμών για ελαχιστοποίηση παρεμβολών __Βασικοί κανόνες-οδηγίες EMC για τη δόμηση των PCBs __Switching noise__ Φαινόμενο και τεχνικές αντιμετώπισης Ενότητα 4 ( 11 Ώρες) Μετρήσεις EMC - Προδιαγραφές εγκαταστάσεων – εξοπλισμού μετρήσεων και όρια - Μετρήσεις σε υπαίθριες εγκαταστάσεις (OATS) και σε θαλάμους (ανηχωϊκό, TEM, GTEM, αντήχησης) - Μετρήσεις ακτινοβολούμενων παρεμβολών - Μετρήσεις αγώγιμων παρεμβολών - Μετρήσεις ατρωσίας σε πεδία, ρεύματα, παλμούς και εκφορτίσεις
Λέξεις Κλειδιά
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή, switching noise
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση θεωρίας και ασκήσεων με λογισμικό POWER POINT
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1255
Εξετάσεις
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ch. Christopoulos, Principles and Techniques of Electromagnetic Compatibility, CRC Press, 2007 2. V. Prasad Kodali, Engineering Electromagnetic Compatibility (Principles, Measurements, Technologies and Computer Models), 2nd Ed., IEEE Press, 2001 3. Tim Williams, 'EMC for product engineers', 4th ed, Elsevier, 2007 4.Teaching Lectures' presentations in electronic form
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-02-2018