ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ SYNCHROTRON ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ SYNCHROTRON ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ / MATERIALS CHARACTERIZATION IN LARGE SCALE NEUTRON AND SYNCHROTRON X-RAY FACILITIES
ΚωδικόςΜΦΥ771
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Κατσικίνη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000264

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ SYNCHROTRON ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133633
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τις βασικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την ακτινοβολία σύγχροτρον και τα νετρόνια για τη μελέτη υλικών κατά την μελλοντική εργασία τους στην έρευνα ή στην βιομηχανία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η σκέδαση, περίθλαση και απορρόφηση των ακτινοβολιών (π.χ. ακτίνες Χ από σύγχροτρον και νετρόνια) από την ύλη είναι θεμελιώδη εργαλεία στην επιστήμη των υλικών. Σε αυτούς τους μηχανισμούς στηρίζεται ένας αριθμός προηγμένων τεχνικών χαρακτηρισμού που παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή (τοπική και μέση), τις μαγνητικές ιδιότητες, τη δυναμική του πλέγματος, τη σύσταση καθώς και για το δεσμικό περιβάλλον και τη ομοιογένεια της κατανομής στοιχείων στα υλικά. Αρχικά θα περιγραφούν οι βασικές ιδιότητες και οι τρόποι παραγωγής ακτίνων-Χ από σύγχροτρον και νετρονίων καθώς και οι κύριοι μηχανισμοί αλληλεπίδρασης τους (απορρόφηση, σκέδαση, περίθλαση, ανάκλαση) με την ύλη. Στη συνέχεια θα γίνει μια επισκόπηση των τεχνικών χαρακτηρισμού με έμφαση στη σκέδαση ακτίνων Χ και νετρονίων καθώς και στις φασματοσκοπίες απορρόφησης, φθορισμού και φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ. Επίσης θα συζητηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής αυτών των τεχνικών σε στερεά, επιφάνειες, λεπτά υμένια, κατάλυση κλπ. Τέλος θα γίνει μια σύντομη περιγραφή των Large Scale Facilities ανά τον κόσμο (εγκαταστάσεις & προοπτικές).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Σημειώσεις & Διαφάνειες, Μ. Κατσικίνη - N. W. Ashcroft and N. D. Mermin: "Solid State Physics" Saunders College Publishing (1976). - L. H. Schwartz, J. B. Cohen: "Diffraction From Materials" Springer-Verlag (1987). "Neutron and Synchrotron Radiation for Condensed Matter Studies" High European Research Course for Users of Large Experimental Systems, volumes 1, 2, 3. Springer-Verlag (1993). - "Synchrotron Radiation Crystallography" Ph. Coppens, D. E. Cox, Academic Press 1992. - “EXAFS : Basic principles & data analysis" B. K. Teo, Springer-Verlag (1986). - "NEXAFS spectroscopy" J. Stoehr, Springer-Verlag (1996). - "X-ray absorption" D. C. Koningsberger & R. Prins, John Wiley & Sons (1988). - Προγράμματα Ανάλυσης Δεδομένων
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-07-2018