ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / THIN FILMS TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
ΚωδικόςΜΦΥ782
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Παλούρα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003391

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133674
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΦΥ652 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΜΦΥ653 ΔΟΜΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΜΦΥ664 ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας της ενότητας οι σπουδαστές θα είναι εξοικειωμένοι με τη σχέση ανάμεσα στις μεθόδους κατεργασίας υλικών: εμφύτευση ιόντων, διάχυση & οξείδωση και τις τελικές ιδιότητες των υλικών. Επίσης θα έχουν μελετήσει παραδείγματα εφαρμογής των ανωτέρω διεργασιών στις βιομηχανίες μετάλλου, μικρο- και οπτοηλεκτρονικής καθώς και σε & ιατρικές εφαρμογές. Οι σπουδαστές θα έχουν επίσης εξοικειωθεί με τις τεχνικές ανάπτυξης μαγνητικών υλικών σε μορφή λεπτών ή πολυστρωματικών υμενίων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τέτοιων υλικών σε δομικό και ηλεκτρονικό επίπεδο. Τέλος, θα μελετήσουν και δυνατότητες αξιοποίησης-εφαρμογής αυτών των υλικών σε εμπορικές εφαρμογές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εμφύτευση ιόντων για την τροποποίηση των ιδιοτήτων της επιφάνειας των υλικών και τη σύνθεση νέων μετασταθών υλικών. Συστήματα για εμφύτευση. Χαρακτηριστικά της κατανομής, πλεγματική καταστροφή. Πολλαπλά implants, masking, φαινόμενο σήραγγος. Μέθοδοι ανόπτησης για την αποκατάσταση της πλεγματικής καταστροφής και την ενεργοποίηση των προσμείξεων. Εφαρμογές της εμφύτευσης ιόντων στην μικρο- & οπτοηλεκτρονική, σε βιοσυμβατά εμφυτεύματα & σε μέταλλα. Διάχυση. Οξείδωση: Κινητική και μηχανισμοί της οξείδωσης, επίδραση των προσμείξεων και του κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού. Μέθοδοι χαρακτηρισμού της κατανομής (AES, XPS, SIMS). Φωτολιθογραφία και οι πρόσφατες εξελίξεις της για Την top-down κατασκευή νανοδομών. Ανάπτυξη λεπτών και πολυστρωματικών μαγνητικών υμενίων με τεχνικές PVD. Τεχνικές δομικού, μαγνητικού και ηλεκτρικού χαρακτηρισμού μαγνητικών πολυστρωματικών υμενίων. Φαινόμενα και Ιδιότητες που πηγάζουν από τον πολυστρωματικό χαρακτήρα των υλικών. Εξέλιξη και τεχνολογικές εφαρμογές μαγνητικών πολυστρωματικών υλικών.
Λέξεις Κλειδιά
λεπά υμένια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μαγνητισμός και Μαγνητικά Υλικά (33074645), Μ. Αγγελακέρης, Κ. Γ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ. Ο. Καλογήρου, CopyCity ΕΠΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015