ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III / CIVIL LAW III
Κωδικός1Γ01
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000334

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133937
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει στους φοιτητές ειδικές γνώσεις αστικού δικαίου. Μέσω των παρουσιάσεων των εργασιών και των συζητήσεων που ακολουθούν οι φοιτητές προβληματίζονται για σημαντικά ζητήματα και αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματοποιείται σε δύο παράλληλα τμήματα. Η θεματική του ενός τμήματος αναφέρεται στις αγωγές του εμπραγμάτου δικαίου και στο δίκαιο του κτηματολογίου. Η θεματική του άλλου τμήματος αναφέρεται σε ειδικά θέματα αποζημίωσης (διακοπή αιτιώδους συνδέσμου, ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες κ.ά)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • ειδική βιβλιογραφία και νομολογια
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Επικοινωνία με φοιτητές με email.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις, παρουσίαση εργασίας, συμμετοχή στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχεται ειδική βιβλιογραφία για κάθε επί μέρους θεματική ενότητα που εξετάζεται.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2015