ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I / EUROPEAN TAX LAW I
Κωδικός2ΓΕ01
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000357

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ I
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133945
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές του Ευρωπαϊκού Φορολογικού και Τελωνειακού Δικαίου Οι φορολογικού δικαίου ρυθμίσεις στην ΣΛΕΕ Οι τελωνισκού δικαίου ρυθμίσης στην ΣΛΕΕ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την οδηγία (2006/112/ΕΚ) Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης κατά την οδηγία (2008/118/ΕΚ) Γενικές αρχές του Κοινοτικού Τελωνιακού Κώδικα Φορολογία Επιχειρήσεων επί μετασχηματισμών οδηγία(90/434/ΕΟΚ) Φορολογία Μητρικών-θυγατρικών Εταιρίων οδηγία(90/435/ΕΟΚ) Σύμβαση Διαιτησίας (90/436/ΕΟΚ) Φορολογία των τόκων των αποταμιεύσεων (2003/48/ΕΚ) Φορολογία δικαιωμάτων και τόκων (20003/49/ΕΚ) Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής σε ενωσιακό επίπεδο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015