ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ III / PRIVATE INTERNATIONAL LAW III
Κωδικός3Γ02
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000365

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133948
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται στο πλαίσιο του μαθήματος να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία των συγκρούσεων νόμων και να εμβαθύνουν σε ειδικά ζητήματα του εν στενή και εν ευρεία εννοία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου μέσα από τη μελέτη της ελληνικής και αλλοδαπής βιβλιογραφίας καθώς και των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων και του ΔΕΕ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ειδικά θέματα Οικογενειακού Διεθνούς δικαίου.
Λέξεις Κλειδιά
Εφαρμοστέο δίκαιο, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων, διεθνής διαιτησία, ιθαγένεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Σεμινάρια301,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορικές εξετάσεις, παρουσίαση εργασίας, συμμετοχή στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Ε. Βασιλακάκης, Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 5η έκδ., 2012, εκδ. Σάκκουλα ΕΕ (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22704164)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2015