ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III / SHIPPING LAW III
Κωδικός4Γ04
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000380

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133958
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις και δυνατότητα κατανόησης θεμάτων στο γνωστικό πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. - Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν στην πράξη τις γνώσεις και τη δυνατότητα κατανόησης που απέκτησαν. - Είναι σε θέση να αναπτύξουν και υποστηρίξουν νομικά επιχειρήματα και να προτείνουν πρακτικές λύσεις σε νομικά προβλήματα στο ειδικό πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. - Είναι σε θέση να παρέχουν ακριβή ενημέρωση σε ζητήματα Ναυτικού Δικαίου τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μέσα παροχής πίστης για ναυτικές απαιτήσεις Περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις
Λέξεις Κλειδιά
Ναυτικό Δίκαιο, περιορισμός ευθύνης, ναυτικές απαιτήσεις, παροχή πίστης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
 • Δικαστικές αποφάσεις / Σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οποιοδήποτε βιβλίο Ναυτικού Δικαίου, ελληνικό και αλλοδαπό (κυρίως αγγλικού δικαίου), π.χ. - Ναυτικό Δίκαιο, 5η έκδοση. Συγγραφέας: Κιάντου-Παμπούκη, Αλίκη. - Ναυτικό Δίκαιο, Συγγραφέας: Ρόκας, Ιωάννης
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015