ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III / SOCIOLOGY OF LAW III
Κωδικός5Γ03
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000395

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133962
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενικές νομικές σπουδές ή σπουδές στις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, στις διεθνείς σχέσεις και στη δημόσια διοίκηση
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου εξαμήνου μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας του Δικαίου, οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: • Να συλλάβουν τις πολλαπλές διαστάσεις των ενοποιημένων θεωριών των μεγάλων Σχολών κοινωνιολογικής σκέψης και να τις συσχετίσουν με νομικούς θεσμούς • Να έχουν κατανοήσει σε βάθος τις θεωρητικές έννοιες/κατασκευές και τα μεθοδολογικά εργαλεία της Κοινωνιολογίας του Δικαίου, όπως και τις κύριες μεθόδους ερμηνείας της • Να έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους στην επαγγελματική τους δραστηριότητα (στη δικηγορία, στην προετοιμασία τους για το δικαστικό σώμα, στην ενασχόλησή τους ως στελέχη στη δημόσια διοίκηση) • Να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές τεχνικές ποιοτικής ή και ποσοτικής έρευνας (πχ έρευνα με ερωτηματολόγιο, ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση αρχείων, έρευνα δικαστηριακών αποφάσεων, επιτόπια έρευνα, συνέντευξη, ιστορικο-συγκροτική μελέτη πηγών, κτλ). • Να θέτουν σύνθετα ερωτήματα προς διερεύνηση και ανάλυση (διεπιστημονικά, με περισσότερες μεταβλητές, κτλ), να σχηματίζουν υποθέσεις εργασίας με σαφήνεια και να τοποθετούν τις υποθέσεις εργασίας εντός συγκεκριμένων μεθοδολογικών πλαισίων, στη φάση προετοιμασίας της διπλωματικής τους εργασίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία και Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (επίπεδο τρίτο και σε ειδικότερα θέματα της σχετικής βιβλιογραφίας, εγχώριας και διεθνούς)
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιολογία του Δικαίου, Δίκαιο και Κοινωνία, Νομική Κοινωνιολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών903,6
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Nικ. Ιντζεσίλογλου, Κοινωνιολογία του δικαίου. Έκδοση: 2η/2011 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12552406 ISBN: 9789604458028 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ 2. Ασπ. Τσαούση, Δίκαιο και Συνεργατικότητα: Μία νέα προσέγγιση στην Κοινωνιολογία του Δικαίου, Αθήνα, Εκδ. Παπαζήση 2013. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 33114225. ISBN 978-960-02-2902-8 3. Θαν. Παπαχρίστου, Κοινωνιολογία του Δικαίου, εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα ΕΕ Αθήνα. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 50660605
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
* Reza Banakar, Merging Law and Sociology: Beyond the Dichotomies of Socio-Legal Research (Berlin/Wisconsin: Galda and Wilch 2003) * Reza Banakar and Max Travers (eds.), Law and Social Theory (2nd ed. Hart Publishing 2013) * Jean Carbonnier, Sociologie Juridique (Paris: PUF, 1978) * Roger Cotterrell (ed.) Sociological Perspectives on Law (2 vols) (Aldershot: Ashgate 2001) * Roger Cotterrell, The Sociology of Law: An Introduction (Paperback, Oxford University Press, 2d edition 2005) * M. Deflem, Sociology of Law. Visions of a Scholarly Tradition (Cambridge University Press, 2008) * Vincenzo Ferrari, Λειτουργίες του Δικαίου (Θεσσαλονίκη, Εκδ. Σάκκουλα, 1992) * Vincenzo Ferrari, Developing Sociology of Law: A Worldwide Documentary Enquiry (Milano: Dott. A. Giuffré editore, 1990) * Richard Nobles and David Schiff, Observing Law through Systems Theory (Legal Theory Today) (Paperback, Hart Publishing 2013) * Βασίλης Μαγκλάρας, Θεωρίες Κοινωνικών Συστημάτων: Parsons, Luhmann, Habermas (Αθήνα: Εκδ. Ι. Σιδέρης 2013) * Γεώργιος Μιχαηλίδης-Νουάρος, Ζωντανό και Φυσικό Δίκαιο (Αθήνα, Αφοί Σάκκουλα, 1982) * George Ritzer and Barry Smart (eds.) Handbook of Social Theory. Sage Publications (London 2009) * Brian Z. Tamanaha, A General Jurisprudence of Law and Society (Oxford: Oxford University Press 2001) * A. Javier Trevino, The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives (Law & Society)(Transaction Publishers 2008) * Jonathan H. Turner, Contemporary Sociological Theory (Sage Publications 2013) * Reinhold Zippelius, Θεμελιώδεις έννοιες της Κοινωνιολογίας του Δικαίου (Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Εκδ. Σάκκουλα, 2008)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015