ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III / PHILOSOPHY AND METHODOLOGY OF LAW III
Κωδικός5Γ04
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000396

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Νομικής Σχολής (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ III
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133963
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενικές σπουδές δικαίου, πολιτικής επιστήμης ή φιλοσοφίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η μεθοδολογία του δικαίου ως θεμελίωση των νομικών κρίσεων αποτελεί κατά κάποιον τρόπο τη ραχοκοκαλιά της νομικής επιστήμης. Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποβλέπει στο να εμβαθύνουν συστηματικά οι φοιτητές στις κύριες συντεταγμένες του ζητήματος πώς δέον να σκεπτόμαστε νομικά με αξιώσεις τόσο τεχνικής νομικής ακρίβειας όσο και αξιακής ορθότητας. Σε τελική ανάλυση το εγχείρημα αυτό αξιώνει κάποια δεσμευτική αναφορά σε αρχές δικαιοσύνης, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνών ως προς τη διάπλαση έννομης τάξης, δημοκρατικής κοινωνίας και αξιοβίωτου φυσικού περιβάλλοντος, όπου να αξίζει να ζει κανείς. Επειδή το μάθημα αυτό καταπιάνεται με τους όρους για τη θεμελίωση των νομικών κρίσεων, είναι πρόδηλο το τεράστιο πρακτικό ενδιαφέρον του μαθήματος για όλους τους επί μέρους κλάδους της νομικής επιστήμης. Άρα για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, ανεξαρτήτως μελλοντικής ειδικότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η συστηματική εμβάθυνση στη μέθοδο της νομικής επιστήμης, που επιδιώκει το παρόν μάθημα, εκτυλίσσεται στις ακόλουθες κατευθύνσεις: Κατ’ αρχάς επιδιώκεται να γίνει αντιληπτό με ποιον γνώμονα μπορούμε να αποτιμούμε το βαθμό ορθότητας των νομικών κρίσεων γύρω από τους εφαρμοστέους κανόνες, αλλά και την ορθότητα των ίδιων των κανόνων. Σε τελική ανάλυση το εγχείρημα αυτό αξιώνει κάποια δεσμευτική αναφορά σε αρχές δικαιοσύνης, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ των κοινωνών ως προς τη διάπλαση έννομης τάξης, δημοκρατικής κοινωνίας και αξιοβίωτου φυσικού περιβάλλοντος, όπου να αξίζει να ζει κανείς. Δύο ακόμη μείζονα προκαταρκτικά ζητήμα ανατέμνονται, προτού η διδασκαλία εισέλθει στον θεματικό κύκλο της ερμηνείας του δικαίου. Το πρώτο εξετάζει κρίσιμες όψεις της νομικής γλώσσας. Ενώ το δεύτερο τη συγκρότηση δικανικού συλλογισμού, με έμφαση στο πρόβλημα της υπαγωγής ατομικής περίπτωσης σε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου. Ακολούθως αναπτύσσονται με συστηματική αλληλουχία βασικά στοιχεία μιας θεωρήσεως σχετικά με το πώς μπορούμε να θεμελιώνουμε νομικές κρίσεις με ορθολογικό τρόπο, με αλλεπάλληλα πρακτικά παραδείγματα από την ελληνική νομοθεσία και τη νομολογία. Τούτο βεβαίως απαιτεί ερμηνεία των εκάστοτε εφαρμοστέων κανόνων δικαίου, ώστε στη μείζονα σκέψη του νομικού συλλογισμού να διατυπωθεί μια αναπτυγμένη νομική κρίση, η οποία να καταλαμβάνει τη νομική ιδιομορφία της εκάστοτε κρινόμενης βιοτικής σχέσης και κάθε άλλης, παρόμοιας με αυτήν. Η εξοικείωση με τις μεθόδους ερμηνείας του δικαίου συνιστά κεφαλαιώδες στοιχείο στη νομική μόρφωση οποιουδήποτε νομικού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις301,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αναμένεται η ικανότητα χειρισμού του βασικού εννοιολογικού εξοπλισμού μιας ερμηνευτικής μεθόδου στο δίκαιο προσανατολισμένης στη πραγματολογία της εφαρμογής του
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κώστα Σταμάτη, Η θεμελίωση των νομικών κρίσεων, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παύλου Σούρλα, Θεμελιώδη ζητήματα της μεθοδολογίας του δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1986 Ulfrid Neumann, Θεωρία νομικής επιχειρηματολογίας, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015