ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ / HISTORIOGRAPHY-CHRONOGRAPHY
ΚωδικόςΜΕΦ628
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280010998

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας 2014

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνική Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό τμήματος Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Μεσαιωνική Ελληνική ΦιλολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ/ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600133982
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση του είδους και των χαρακτηριστικών της ιστοριογραφίας μέσα από τα κείμενα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέλιξη της ιστοριογραφίας από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία και παρουσίαση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• H. HUNGER, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen der Urkunden [WBS 1], Wien 1964. • H. HUNGER, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner [Byzantinisches Handbuch V, 2 = Handbuch der Altertumswissenschaft XII 5, 2], München 1978• Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, μτφρ. Τ. Κόλια – Κ. Συνέλλη – Γ. Χ. Μακρή – Ι. Βάσση, Β΄, Αθήνα 1992, 13-364. • Α. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ, Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι, Τόμος Α΄ (4ος-7ος αι.), Αθήνα 1997· Β΄ (8ος- 10ος αι.), 2002· Γ΄ (11ος-12ος αι.), 2009. • H. LIEBERICH, Studien zu den Prooimien in der griechischen und byzantinischen Gesichtschreibung, I: Die griechischen Gesichtschreiber, München 1898; II: Die griechi-schen Gesichtschreiber und Chronisten, München 1900. • O. MAZAL, Die Prooimien der byzantinischen Patriarchurkunden [Byzantina Vindobo-nensia 7], Wien 1974. • J. O. ROSENQVIST, Die byzantinische Literatur vom 6. Jahrhundert bis zum Fall Konstantino-pels 1453, Berlin – New York 2007• Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μτφρ. Ι. Βάσση, Αθήνα 2008. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ : • Prokop, Werke, ed. O. VEH, I-V, München 1961-1977. • Agathiae Myrinaei Historiarum libri quinque, ed. R. KEYDELL, [CFHB 2], Berlin 1967. • Theophylacti Simocatae Historiae, ed. C. DE BOOR, P. WIRTH, Stuttgart 1972. • Die Einnahme Thessalonikes durch die Araber im Jahre 904, ed. G. BÖHLIG, [ByzGesch 12], Graz-Wien-Köln 1975. • Nikephoros Phokas „Der bleiche Tod der Sarazenen“ und Johannes Tzimiskes: die Zeit von 959 bis 976 in der Darstellung des Leon Diakonos, ed. F. LORETTO, [ByzGesch 10], Graz-Wien-Köln 1961. • Miguel Ataliates, Historia, ed. I. PEREZ MARTIN, [Nueva Roma 15], Madrid 2002. • Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, ed. Ι. THURN, [CFHB 5], Berlin-New York 1973. • Nicéphore Bryennios, Histoire, ed. P. GAUTIER, [CFHB 9], Bruxelles 1975. • Annae Comnenae Alexias, ed. D. R. REINSCH, A. KAMBYLIS, [CFHB 40], Berlin-New York 2001. • Ioannis Zonarae epitomae historiarum, ed. I. DINDORF, I-VI, Leipzig 1868-1875. • Constantini Manassis Breviarium Chronicum, ed. O. LAMPSIDIS, [CFHB 36, Series Atheni-ensis], Athens 1996. • Eustazio di Tessalonica, La Espugnazione di Tessalonica, ed. S. KYRIAKIDIS, Palermo 1961. • Nicetae Choniatae Historia, ed. I. A. VAN DIETEN, [CFHB 11/1-2], Berlin-New York 1975. • Georgii Acropolitae opera, ed. A. HEISENBERG, I, Leipzig, 1903, 1-189 (ανατ. με διορθώ-σεις του P. Wirth, Stuttgart 1978). • Georges Pachymérès, Relations historiques, édition, introduction et notes par A. FAILLER. Traduction française par V. Laurent, I-II, [CFHB 24], Paris 1984· Georges Pachymérès, Relations historiques, III-IV, éd. A. FAILLER, [CFHB 24], Paris 1999. • Nicephori Gregorae Byzantina Historia, ed. L. SCHOPEN, I-II, Bonn 1829-1830• ed. I. BEKKER, III, Bonn 1855. • Cantacuzeni Historiarum, ed. L. SCHOPEN, I-IIΙ, Bonn 1828-1832. • Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes, ed. E. DARKÓ, 1:1-2, Budapest 1922-1923. • Critobuli Imbriotae Historiae, rec. D. R. REINSCH, [CFHB 22], Berlin – New York 1983. • Διήγησις περὶ τῆς τελευταίας ἁλώσεως τῆς Θεσσαλονίκης. Μονῳδία ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Θεσσαλονίκης, εισαγωγή – κείμενο – μετάφραση – σχόλια Γ. ΤΣΑΡΑΣ, Θεσσαλονίκη 1958.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2014