Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών / Geographical Information Systems (GIS)
ΚωδικόςGGNM102
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Μουρατίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003256

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600133993
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - αναζητούν και να ανακτούν κατάλληλα δεδομένα για GIS - ψηφιοποιούν και να επεξεργάζονται χωρική πληροφορία - κατασκευάζουν χάρτες - χειρίζονται διαφορετικά λογισμικά GIS
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία χαρτογραφίας, προβολικά συστήματα, χρησιμοποιούμενα συστήματα αναφοράς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Βάσεις δεδομένων. Ορισμός, βασική δομή, λειτουργία και σκοπός χρήσης ενός GIS. Δεδομένα εισόδου σε ένα GIS. Διαχείριση, επεξεργασία και χωρική ανάλυση δεδομένων στις δύο και τρεις διαστάσεις. Διαχρονική ανάλυση. Επεκτάσεις ενός GIS. Παράγωγα ενός GIS. Συνέργια των GIS με δεδομένα παρατήρησης της Γης, Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης (GNSS) και επίγειες μετρήσεις. Γενικές εφαρμογές ενός GIS. Εφαρμογές στις Γεωεπιστήμες με έμφαση σε θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος. Πρακτική εφαρμογή σε διαφορετικά λογισμικά GIS.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ)
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12845260 Έκδοση: 1/2011 Συγγραφείς: ΑΣΤΑΡΑΣ Θ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ. - ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Α. ISBN: 978-960-9495-25-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Μούργκος Ιωάννης
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016