ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ / HUMAN-COMPUTER INTERACTION
ΚωδικόςΔΜ1002
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Τζοβάρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004413

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600134092
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών, προγραμματισμού και εκτέλεσης κώδικα σε κάποια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα και την αλληλεπίδραση με το χρήστη. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων των διδασκομένων αναφορικά με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεπαφών χρηστών για την υποστήριξη διαφόρων ειδών αλληλεπίδρασης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις χρηστών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες μεθοδολογίες σχεδιασμού διεπαφών χρηστών β) Αναλύουν τις διαθέσιμες μεθοδολογίες και τις αντίστοιχες τεχνικές αλληλεπίδρασης με τον υπολογιστή γ) Σχεδιάζουν μια διεπαφή χρήστη που να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις χρηστών d) Μπορούν να προγραμματίζουν διάφορα είδη διεπαφών χρηστών e) Έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν διάφορες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των διεπαφών χρηστών καθώς και των αντίστοιχων τεχνολογιών αλληλεπίδρασης .
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή - Μεθοδολογίες για το σχεδιασμό διεπαφών χρηστών - Μεθοδολογίες Αλληλεπίδρασης και Ανάλυσης Εργασιών - Μοντελοποίηση εικονικών χρηστών στο σχεδιασμό διεπαφών - Προσαρμοστικές και προσαρμόσιμες διεπαφές χρηστών - Διεπαφές ελεγχόμενες με αφή, χειρονομίες και ομιλία - Προγραμματισμός διεπαφών χρηστών - Πολυτροπικές διεπαφές χρηστών -Διεπαφές χρηστών για ανθρώπους με αναπηρίες καθώς και ηλικιωμένους - Μέθοδοι αξιολόγησης διεπαφών χρηστών
Λέξεις Κλειδιά
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Ευχρηστία, Πολυτροπικό, προσβασιμότητα, Φυσική αλληλεπίδραση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση40,1
Σύνολο301
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία 1: 40% Τελική Εξέταση: 60%
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. David Benyon, Designing Interactive Systems, A comprehensive guide to HCI, UX and interaction design, Third Edition, 2014. 2. Νικόλαος Αβούρης et all, Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Κάλλιππος 2015 3. Νικόλαος Αβούρης, Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή , Εκδόσεις Δίαυλος, 2000. 3. Dix A., Finlay J., Abowd G., Beale R., Human-Computer Interaction , Prentice Hall, 2nd Edition, 1998. 5. Preece J., Rogers Y., Sharp H., Benyon D., Holland S., Carey T., Human-Computer Interaction , Addison Wesley, 1994. 6. Tan T., Gao W., Shi Y., Advances in Multimodal Interfaces -- ICMI 2000 : Third International Conference , Beijing, China, October 14-16, 2000 Proceedings, , Springer., January 2000. 7. L Schomaker et. al., A Taxonomy of Multimodal Interaction in the Human Processing System, A Report of the Eprit Project 8579 MIAMI , Feb 1995. 8. Flanagan, J. L. - Huang, T. S. (Editors), Special Issue on Human – Computer Multimodal Interface , Proc. IEEE, Vol. 91, No. 9, Sep. 2003. 9. Nielsen J., Usability Engineering, Academic Press , 1993. 10. Nielsen J., Designing Web Usability – The Practice of Simplicity , New Riders Publishing, Indianapolis, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-12-2016