ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS
ΚωδικόςΔΜ1012
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Πιτσιάνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004423

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600134097
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώση προγραμματισμού, λειτουργικών συστημάτων αρχιτεκτονικής υπολογιστών, βασικών μαθηματικών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση παράλληλων αρχιτεκτονικών υπολογιστών. Αναγνώριση βασικών παράλληλων αλγορίθμων και τεχνικών παραλληλοποίησης. Γνώση κύριων γλωσσών και μεθοδολογίας παράλληλου προγραμματισμού
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική και αλγορίθμους για παράλληλα και κατανεμημένα υπολογιστικά συστήματα υψηλής αποδοτικότητας. Γενική επισκόπηση της αρχιτεκτονικής των παράλληλων υπολογιστών και καλύπτουμε βασικές έννοιες από τη θεωρία δικτύων. Αρχιτεκτονικές κατανεμημένης μνήμης, πολυπύρηνων επεξεργαστών και επεξεργασία με κάρτες γραφικών. Αριθμητικές πράξεις με μήτρες, επίλυση γραμμικών συστημάτων με πολυπληθή ή διεσπαρμένα στοιχεία, υπολογισμό ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων, ταξινόμηση και αναζήτηση, μετασχηματισμοί Fourier, wavelet, και Multipole. Διασυνδετικά συστήματα προγραμματισμού με pthreads, MPI, και CUDA.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο30,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στις συζητήσεις του μαθήματος, βαθμός εργασιών και πρότζεκτ.
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Culler, Singh and Gupta, Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach 1999 Bertsekas and Tsitsiklis, Parallel and Distributed Computation: Numerical Methods, 2003 POSIX Threads Programming tutorial from Lawrence Livermore National Laboratory USA MPI Programming tutorial from Lawrence Livermore National Laboratory USA NVIDIA CUDA User Guide Cilk User’s Guide
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2018