ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / VIRTUAL REALITY SYSTEMS
ΚωδικόςΔΜ1046
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Τζοβάρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004459

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600134113
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα προϋποθέτει στοιχειώδεις γνώσεις αρχιτεκτονικής υπολογιστών, προγραμματισμού και εκτέλεσης κώδικα σε κάποια ανώτερη γλώσσα προγραμματισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα συστήματα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι διδασκόμενοι με συσκευές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας (ΕΕΠ) και να αποκτήσουν αντίστοιχη γνώση που να αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών ΕΕΠ και εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά, με τη χρήση τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να μπορούν να: α) Αναγνωρίζουν τις διάφορες συσκευές εισόδου και εξόδου εικονικής πραγματικότητας, καθώς και τις πιθανές χρήσεις τους. β) Κατανοούν τις αρχές των τεχνολογιών οπτικής, απτικής και ακουστικής αναπαράστασης γ) Είναι σε θέση να μοντελοποιούν αντικείμενα και περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας δ) Κατανοούν τους μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για την υποστήριξη τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας μέσω της χρήσης συσκευών εικονικής πραγματικότητας και μέσω κινητών τηλεφώνων. ε) Αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών Εικονικής /Επαυξημένης Πραγματικότητας.
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα - Συσκευές εισόδου: Ανιχνευτές κίνησης και διεπαφές πλοήγησης -Συσκευές εξόδου: Γραφικά, τρισδιάστατος ήχος και απτική αναπαράσταση - Βασικές αρχές οπτικής αναπαράστασης - Τεχνολογίες απτικής αναπαράστασης -Τρισδιάστατες διεπαφές χρήστη, Μοντελοποίηση Εικονικής Πραγματικότητας - Προγραμματισμός εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας - Ο ανθρώπινος παράγοντας στην Εικονική Πραγματικότητα - Επαυξημένη Πραγματικότητα - Επαυξημένη Πραγματικότητα Μέσω κινητών συσκευών - Εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Σύνολο321,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασία 1: 20% Εργασία 2: 20% Τελική Εξέταση: 60%
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. “Virtual Reality Technology”, by Grigore C. Burdea, Philippe Coiffet, John Wiley & Sons, 2003. 2. “3D user interfaces: theory and practice”, by Doug A. Bowman, Addison-Wesley, 2005. 3. “Understanding virtual reality: interface, application, and design”, by William R. Sherman, Alan B. Craig, Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2013