ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / STATISTICS
Κωδικός003
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000513

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 31
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600134480
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί σε: α) Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ για στατιστικές αναλύσεις, διαχείριση ερευνητικών δεδομένων, γνώση των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων, επιλογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων και αξιολόγηση ερευνητικών ευρημάτων, β)Ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω διαλέξεων, συζήτησης και εργασιών, και γ) Θεωρία της στατιστικής ανάλυσης και πρακτική εφαρμογή της σε διατριβή για την απόκτηση του πτυχίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στη Στατιστική, Εισαγωγή στην ερευνητική διαδικασία - Βασικές στατιστικές έννοιες, - Στατιστικοί δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, Κανονική κατανομή, Εισαγωγή στο SPSS, - Έλεγχος υποθέσεων, Τύποι σφαλμάτων, Στατιστική ισχύς, Επίπεδο σημαντικότητας, Κρίσιμη τιμή, Τυπική κανονική κατανομή, SPSS βασικές λειτουργίες, - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Ανεξάρτητα δείγματα - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Εξαρτημένα δείγματα - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση > 2 ομάδων: Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για ανεξάρτητα δείγματα (Οne-WAY ANOVA) - Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση > 2 ομάδων: Ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για εξαρτημένα δείγματα (Οne-WAY ANOVA) - Ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης (TWO-WAY ANOVA) - Μη Παραμετρικά τεστ/Σύγκριση 2 ομάδων: Εξαρτημένα και Ανεξάρτητα δείγματα - Συσχέτιση - Παλινδρόμηση - Κοινωνική Έρευνα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Η παρουσίαση των εισηγήσεων-μαθημάτων γίνεται με τη χρήση του Power Point - Όλες οι σημειώσεις από τα μαθήματα του εξαμήνου διατίθενται ηλεκτρονικά για όλους τους φοιτητές/τριες (σε μορφή pdf / από το Power Point-σημειώσεις για το ακροατήριο) - Στην εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών/τριών χρησιμοποιείται το SPSS (ενδεδειγμένο πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης). Επιπλέον επιχειρείται και η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες μέσω των ηλεκτρονικών ταχυδρομείων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων115
Εξετάσεις2
Στατιστική με Η/Υ26
Σύνολο182
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-02-2018