ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ / LITERACY IN A SECOND LANGUAGE
ΚωδικόςΔΓΛ.302
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Φίστα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003712

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες τις Αγωγής (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική της Γλώσσας και της ΛογοτεχνίαςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΛΩΣΣΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600134780
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να: •κατανοούν την ορολογία και τους ορισμούς της έννοιας της διγλωσσίας, •εμβαθύνουν στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία μάθησης μιας δεύτερης γλώσσας •ερμηνεύουν κριτικά τις ιδεολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διαδικασίας κατάκτησης μιας δεύτερης γλώσσας •αξιοποιούν πρακτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών που μαθαίνουν τη γλώσσα του σχολείου ως δεύτερη γλώσσα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά σε θέματα διγλωσσίας και δίγλωσσης εκπαίδευσης. Στο πρώτο μέρος, συζητούνται οι ορισμοί και προσδιορισμοί της έννοιας της διγλωσσίας, πτυχές της διγλωσσίας, θεωρίες που ερμηνεύουν τις απόψεις για τη διγλωσσία, κοινωνικοί και ιδεολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία, φαινόμενα που δημιουργούνται από την αλληλεπίδραση διαφορετικών γλωσσών όπως ζητήματα δανεισμού, μεταφοράς γλωσσικών στοιχείων, εναλλαγής κωδίκων, μεταφοράς εννοιολογικής γνώσης. Στο δεύτερο μέρος διερευνώνται θέματα εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής με στόχο να αναδειχτούν τρόποι εκπαιδευτικής αξιοποίησης της διγλωσσίας. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η διγλωσσία επηρεάζει τη λειτουργία και τις επιδόσεις ενός δίγλωσσου ή εν δυνάμει δίγλωσσου ατόμου, οι λόγοι που εμποδίζουν τη διγλωσσική ανάπτυξη του ατόμου και οδηγούν στην αφομοίωση και οι παράμετροι που συντελούν στην καλλιέργεια της διγλωσσίας. Αναλύονται στρατηγικές και πρακτικές που συμβάλλουν στη διατήρηση της μητρικής και στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσα στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του μαθήματος προβλέπεται να υποστηριχθούν από ποικιλία έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων και υλικών (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, κλπ)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εφαρμογή μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών/τριών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: (α) Συμμετοχή στο διάλογο και στις δραστηριότητες της τάξης. (β) Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών ανά συνάντηση εργασίας. Η συμπερασματική αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω γραπτής εργασίας. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών συνάδουν με τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια αξιολόγησης κάθε δημοσιεύσιμης επιστημονικής εργασίας και αναφέρονται στη συνέπεια στόχων, μεθοδολογίας συλλογής δεδομένων και ανάλυσης αποτελεσμάτων, στην πληρότητα του περιεχομένου, του θεωρητικού υπόβαθρου της εργασίας και την αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση των αποτελεσμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και σε μορφολογικά και δομικά στοιχεία παρουσίασης της μελέτης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ελληνόγλωσση Baker, C. 2001. Εισαγωγή στη διγλωσσία και στη δίγλωσση εκπαίδευση. Εισαγ.-επιμ. Μ. Δαμανάκης. Μτφρ. Α. Αλεξανδροπούλου. Αθήνα: Gutenberg. Κοιλιάρη, Α. 2005. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση. Μια κοινωνιογλωσσική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Macedo, D., Δενδρινού, Β. & Γούναρη, Π. 2010. Η ηγεμονία της αγγλικής γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Μητακίδου, Σ. (2003). “Μητρική γλώσσα και κυρίαρχη γλώσσα: Σχέση αντιπαράθεσης ή αλληλοσυμπλήρωσης;” Στο Κύκλο διαλέξεων: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Η εικόνα του άλλου στη σχολική και ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Θεσσαλονίκη: 1ο Γραφείο Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 68-73. Μητακίδου, Σ., Δανιηλίδου, Ε. (2007). “Διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: Απόψεις εκπαιδευτικών”. Στο Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα. Έρευνα, διδασκαλία, εκμάθηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 453-465. Σκούρτου, Ε. 2011. Η διγλωσσία στο σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Τσοκαλίδου, Ρ. 2012. Χώρος για δύο. Θέματα διγλωσσίας και εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Σελλά-Μάζη, Ε. 2001. Διγλωσσία και κοινωνία: Η κοινωνιογλωσσική πλευρά της διγλωσσίας. Η ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Προσκήνιο. Χριστίδης, Α. Φ. 1997. «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόμος Α. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ξενόγλωσση Coelho, E. 2004. Adding English. A guide to teaching in multilingual classrooms. Ontario: Pippin Publishing Co. Collier, V. 1995. Acquiring a second language for school. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. Cook, V. 2008. Second language learning and language teaching. London: Hodder Education. Cummins, J. 2000. Language, power and pedagogy: Children caught in the crossfire. Clevedon, U.K.: Multilingual Matters. Macedo, D. 1994. Literacies of power. Boulder, CO: Westview Press, Inc. Saville-Troike. 2006. Introducing second language acquisition. New York: Cambridge University Press. Thomas, W. & Collier, V. 1997. School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. Ξενόγλωσση Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th ed.). London: Multilingual Matters. Coelho, E. 2004. Adding English. A guide to teaching in multilingual classrooms. Ontario: Pippin Publishing Co. Collier, V. 1995. Acquiring a second language for school. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education. Cook, V. 2008. Second language learning and language teaching. London: Hodder Education. Cummins, J. 2000. Language, power and pedagogy: Children caught in the crossfire. Clevedon, U.K.: Multilingual Matters. Macedo, D. 1994. Literacies of power. Boulder, CO: Westview Press, Inc. Mitakidou, S. (2010). “Cross-Cultural Education in Greece: History and Prospects.” In Carl A. Grant & Agostino Portera (eds.). Intercultural and Multicultural Education Enhancing Global Interconnectedness. New York: Routledge. Taylor & Francis Group. 83-97. Mitakidou, S. (2010). “Using literature to enhance learning in the second/foreign language classroom.” Journal of Applied Linguistics JAL, 26:111-123. Saville-Troike. 2006. Introducing second language acquisition. New York: Cambridge University Press. Thomas, W. & Collier, V. 1997. School effectiveness for language minority students. Washington, DC: National Clearinghouse for Bilingual Education.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-06-2016