ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / THEORY AND PRACTICE IN MATHEMATICS LEARNING AND TEACHING
ΚωδικόςΔΘΕ.301
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Δεσλή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003720

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες τις Αγωγής (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Διδακτική των Θετικών ΕπιστημώνΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600134783
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα: • Έχουν αποκτήσει βαθιά κατανόηση του περιεχομένου και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο • Είναι σε θέση να αξιολογούν, σχεδιάζουν και αναδιαμορφώνουν διδακτικές προσεγγίσεις στα μαθηματικά • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται τις δυνατότητες των μαθητών προκειμένου να ενισχύουν τη μάθηση των μαθηματικών • Έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις ερευνητικές προσεγγίσεις στο χώρο της Διδακτικής των Μαθηματικών • Αναπτύξουν την ικανότητα ερευνητικού σχεδιασμού, διαχείρισης εργαλείων έρευνας και ερμηνείας ευρημάτων. • Είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ερευνητικά δεδομένα και να τα συνδέσουν με τη διδακτική πρακτική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αφενός εστιάζει σε βασικά θεωρητικά ζητήματα και ερευνητικά παραδείγματα που αφορούν στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών και αφετέρου εξετάζει την επίδραση νέων προσεγγίσεων μέσα και έξω από το σχολείο. Μέσα από μελέτη κειμένων, συζητήσεις, παρουσιάσεις και ερευνητικές εκθέσεις, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εξετάζουν διαφορετικούς ερευνητικούς σχεδιασμούς που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθηματικών και αξιολογούν διαδικασίες που προάγουν τη μάθηση των μαθηματικών από τα παιδιά. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών.
Λέξεις Κλειδιά
μαθηματικά στο δημοτικό σχολείο, προγράμματα και δραστηριότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Πρόσωπο με πρόσωπο σε αίθουσα διδασκαλίας, προετοιμασία σε προτεινόμενη αρθρογραφία και δουλειά σε ομάδες Θα γίνει χρήση των ΤΠΕ στο βαθμό που μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία του μαθήματος, τη συνεργασία τόσο μεταξύ των φοιτητών/τριών όσο και μεταξύ διδάσκοντα και φοιτητών/τριών, ως μέσο παρουσίασης αλλά και ως εργαλεία μέσα από τη χρήση λογισμικών δυναμικής γεωμετρίας και άλλων μικρόκοσμων. Στην πλατφόρμα (blackboard) θα αναρτώνται μία σειρά από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα και υλικά (βιβλία, άρθρα, παρουσιάσεις, ερευνητικές εκθέσεις, λογισμικό, κλπ)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι κατά κανόνα συνεχής, έχει διαμορφωτικό και συμπερασματικό χαρακτήρα. Για τη διαμορφωτική αξιολόγηση προβλέπονται: (α) Ατομικές/Ομαδικές παρουσιάσεις, (β) Παράδοση επιμέρους εργασιών σε επιλεγμένα θέματα Η συμπερασματική αξιολόγηση περιλαμβάνει: Γραπτή ατομική/ομαδική ερευνητική εργασία σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο του μαθήματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών θα αναφέρονται στην αποτελεσματική αξιοποίηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στη συζήτηση των αποτελεσμάτων, στην εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς και στη σύνδεση με τη διδακτική πρακτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Baroody, A. & Dowker, A. (2003). The development of arithmetic concepts and skills: Constructing adaptive expertise. New York: Erlbaum. • Βοσνιάδου, Σ. (1998, επιμ.). Η ψυχολογία των μαθηματικών. Αθήνα: Gutenberg. • Carpenter, T.P., Moser, J.M. & Romberg, T.A. (1982). Addition and subtraction: a cognitive perspective. New York: Erlbaum. • Donlan, C. (1998). The development of mathematical skills. Psychology Press. • Diezmann, M.C., Watters, J.J. & English, L.D. (2001). Difficulties confronting young children undertaking investigations. In M. Van Den Heuvel-Penhuizen (ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 289-296). Utrecht, The Netherlands: Utrecht University. • Elia, I. & Gagatsis, A. (2006). The effects of different modes of representation on problem solving: Two experimental programs. In J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka & N. Stehlikova (eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 25-32). Prague: PME. • Ζαχάρος, Κ. (2006). Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Harel, G. & Confrey, J. (1994). The development of multiplicative reasoning. State University of New York. • Hughes, M. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg. • Kamii, C., & De Clark, G. (1995). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την αριθμητική. Αθήνα: Πατάκη. • Kahney, H. (1997). Λύση προβλημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. • Καφούση, Σ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αθήνα: Πατάκη. • Kline, M. (1990). Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. • Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αθήνα: Τόπος. • Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. • Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. • Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. • Λεμονίδης, Χ. (1996). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. • Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: Gutenberg. • Nunes, T. & Bryant, P. (1997). Learning and teaching mathematics: An international perspective. UK: Psychology Press. • Polya, G. (1945). How to solve it (μετάφραση στα ελληνικά: Πώς να το λύσω). Princeton: Princeton University Press. • Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, meta-cognition and sense making in mathematics. In D.A. Grouwes (ed.), Handbook of research in mathematics teaching and learning (pp.334-370). NY: Macmillan. • Smith, S.P. (2003). Representation in school mathematics: Children’s representations of problems. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter (eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 263-274). Reston, VA: NCTM. • Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. • Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα: προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. • Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. • Van Cleave’s, J. (1997). Γεωμετρία για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. • Van Cleave’s, J. (1996). Μαθηματικά για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-06-2016