ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / SOCIAL EXCLUSION AND ANTIRACIST EDUCATION
ΚωδικόςΚΕΠ.303
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Τουρτούρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003705

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες τις Αγωγής (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κοινωνία, Εκπαίδευση και ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600134784
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει: • Να κατανοούν και να αξιολογούν έννοιες που σχετίζονται με την ισότητα στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των εθνικά και πολιτισμικά «διαφορετικών» ομάδων. • Να είναι ενήμεροι και σε θέση να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τις εκπαιδευτικές πολιτικές που αφορούν στην αντιμετώπιση των μαθητών και των μαθητριών που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επιπλέον, να αναγνωρίζουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των παραπάνω πολιτικών. • Να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις, το ρατσισμό και τον αποκλεισμό, όπου υφίστανται, είτε στα σχολεία είτε στην κοινωνία. • Να καλλιεργήσουν περαιτέρω την ικανότητα να συσχετίζουν τις εμπειρίες τους με τα εμπειρικά και θεωρητικά δεδομένα των σχετικών επιστημονικών περιοχών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενική περιγραφή του μαθήματος Στη σειρά αυτή των μαθημάτων θα μελετηθούν οι αιτίες δημιουργίας και αναπαραγωγής του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ρατσισμού ως μιας από τις βασικότερες από αυτές. Θα υπάρξει εστίαση σε θεωρίες και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό και στην αντιρατσιστική εκπαίδευση. Θα εξεταστεί, επίσης, ο τρόπος που συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν παράγοντες -όπως η τάξη, η φυλή το φύλο και ο πολιτισμός- στο χώρο της εκπαίδευσης. Θα διερευνηθεί, τέλος, η αναγκαιότητα μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Επιμέρους θεματικές του μαθήματος 1. Οικονομικές, κοινωνικές, εθνικές, πολιτισμικές διαφορές στο νέο πολυπολιτισμικό περιβάλλον. 2. Καπιταλισμός, Μετανάστευση & Εκπαίδευση. 3. Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, φτώχεια και κοινωνικός/εκπαιδευτικός αποκλεισμός (προσδιορισμοί, αιτίες παραγωγής και αναπαραγωγής, τρόποι υπέρβασης). 4. Διαφορετικότητα και εκπαιδευτικές πολιτικές i. Αφομοίωση ii. Ενσωμάτωση iii. Πολυπολιτισμική εκπαίδευση iv. Αντιρατσιστική εκπαίδευση v. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 5. Εκπαιδευτικοί θεσμοί & μέλη «διαφορετικών» ομάδων (στερεότυπα, διακρίσεις, ρατσισμός, περιθωριοποίηση & αποκλεισμοί και παιδαγωγική αντιμετώπισή τους). 6. Δημοκρατία στο σχολείο (Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και ισότητα στην εκπαίδευση).
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνικός αποκλεισμός, αντιρατσιστική εκπαίδευση, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανισότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150
Συγγραφή εργασίας / εργασιών111
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Απαιτείται ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών στις συζητήσεις που θα ακολουθούν την ανάθεση σε τακτά χρονικά διαστήματα άρθρων και κειμένων προς μελέτη και κριτική αποτίμηση των περιεχομένων τους (40% της τελικής βαθμολογίας). 2. Εκπόνηση και παρουσίαση βιβλιογραφικής ή ερευνητικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν μια μικρή, βιβλιογραφική εργασία σχετική με μια από τις θεματικές του μαθήματος (60% της τελικής βαθμολογίας). Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εργασιών, αυτή γίνεται με βάση τα κριτήρια επαρκούς επιστημονικής εργασίας, που (θα) εκτίθενται στην προσωπική ιστοσελίδα του διδάσκοντα και αφορούν στην επιστημονική επάρκεια (αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων και πηγών, τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας, παράθεση αντιμαχόμενων προσεγγίσεων, έγκυρη και αξιόπιστη αποδελτίωση/χρήση της βιβλιογραφίας, τήρηση γενικότερων προδιαγραφών επιστημονικού τρόπου γραφής, διατύπωση νέων υποθέσεων εργασίας και ερευνητικών ερωτημάτων) και την κριτική ικανότητα (σε βάθος διερεύνηση του ζητήματος, ικανότητα σύνθεσης & ανάλυσης, τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία, εξαγωγή συμπερασμάτων).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Allport, G. (1979). The Nature of Prejudice. New York: Basic Books. • Banks, A. J. (2004). Εισαγωγή στην Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση (Αθήνα, Παπαζήση). • Γαρδικιώτης, Αντ. (2008). Κοινωνική επιρροή. Επισκόπηση και αξιολόγηση της έρευνας και των θεωριών. Αθήνα: Gutenberg. • Castles, S., & Miller, M. (2003). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. London: Macmillan. • Cole, M., Hill, D., & Shan, S. (ed.) (1997). Promoting Equality in Primary Schools. London: Cassell. • Cummins, J. (1999). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας (Αθήνα, Gutenberg). • Darder, A., & Torres R. D. (2004). After Race: Racism After Multiculturalism. New York: New York University Press. • Ευαγγέλου, Οδ., & Παλαιολόγου, Ν. (2007). Σχολικές επιδόσεις αλλόφωνων μαθητών. Εκπαιδευτική πολιτική-Ερευνητικά δεδομένα. Αθήνα: Ατραπός. • Gaine, C., & George, R. (1999). Schooling and Equality: Gender, `Race' and Social Class. London: Falmer. • Fay, B. (1987). Critical Social Science. New York: Cornell University Press. • Fleras, Α., & Elliott, J. L. (1992). The 'Nations Within': Aboriginal-State Relations in Canada, the United States, and New Zealand. Oxford: Oxford University Press. • Gillborn, D. (2002). ‘Race’, Ethnicity & Education. London: Routledge Falmer. • Gillborn, D., & Mirza, H. (2000). Educational Inequality: Mapping Race, Class and Gender- a synthesis of research evidence. London: Ofsted. • Gintis, H. & Bowles, S., (1980). Contradiction and Reproduction in Educational Theory. In: L., Barton, R., Meighan, and S., Walker. (eds) Schooling, Ideology and the Curriculum, Falmer Press, Lewes. • Jones, R. (1999). Teaching Racism or Tackling It? Stoke-on-Trent: Trentham Books. • Hall, S. (1977). Schooling and Society: A Review of Theories. Milton Keynes: Open University Press. • Μαυρομάτης, Γ. (2005). Τα παιδιά της Καλκάντζας. Εκπαίδευση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σε μια κοινότητα μουσουλμάνων της Θράκης. Αθήνα: Μεταίχμιο. • Μητακίδου, Σ. & Τρέσσου, Ευ. (2007). Να σου πω εγώ πως θα μάθουν γράμματα. Τσιγγάνες μιλούν για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. • Macedo, D., & Gounari, P. (2008). Η Παγκοσμιοποίηση του Ρατσισμού. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • May, S., Modood T., & Squires J. (2004). (eds). Ethnicity, Nationalism and Minority Rights. Cambridge: Cambridge University Press. • May, S. (1994). Making Multicultural Education Work. Clevedon: Multilingual Matters. • May, S., & Sleeter, C. (2010). Critical Multiculturalism: Theory and Praxis. New York: Routledge Falmer. • Miles, R. (1989). Racism. London: Routledge. • Sarup, M. (1991). Education and the Ideologies of Racism. England: Trentham Books. • Schnapper, D., & Allemand, S. (2004). Κρίνοντας το ρατσισμό. Αθήνα: Πατάκη. • Seitz, V. (1977). Social Class and Ethnic Group Differences in Learning to Read. Newark: New Jersey International Reading Association. • Shipman, P. (1998). Η εξέλιξη του ρατσισμού. Οι ανθρώπινες διαφορές και η χρήση και κατάχρηση της επιστήμης. Αθήνα: «Νέα Σύνορα»-Λιβάνη. • Simpson, G., & Yinger, M. (1985). Racial and cultural minorities: Αn analysis of prejudice and discrimination. New York: Plenum Press. • Siraj-Blatchford, I. (2012). Tα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας θέτουν τα θεμέλια της φυλετικής ισότητας. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • Τουρτούρας, Δ. Χρ. (2012). (β΄ έκδοση). Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός. Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. • Τσιάκαλος, Γ. (2006). Απέναντι στα εργαστήρια του ρατσισμού. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. • Τσομπάνογλου, Ο. Γ., Κορρές, Γ., & Γιαννοπούλου, Ι. (2005). (Επιμέλεια). Κοινωνικός αποκλεισμός και πολιτικές ενσωμάτωσης. Αθήνα: Παπαζήση. • Χάμπερμας, Γ. (1995). Προβλήματα πολιτισμικής πολλαπλότητας. Κίνηση πολιτών κατά του ρατσισμού. Η Ευρώπη αντιμέτωπη με το φαινόμενο του ρατσισμού. Αθήνα: Παρασκήνιο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2016