ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ / Automatic Control Systems II
ΚωδικόςΑΕ0305
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ροβιθάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20001033

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600135624
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) αναλύουν γραμμικά συστήματα ελέγχου μεταβλητών κατάστασης, β) κατανοούν μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης μη-γραμμικών συστημάτων ελέγχου, γ) σχεδιάζουν ελεγκτές για γραμμικά και μη-γραμμικά συστήματα ελέγχου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μοντελοποίηση (Η έννοια της κατάστασης, χώρος καταστάσεων, μοντελοποίηση δυναμικών καταστάσεων στο χώρο των καταστάσεων, μαθηματική μοντελοποίηση, παραδείγματα μαθηματικής μοντελοποίησης). 2. Θεμελιώδεις Έννοιες Δυναμικών Συστημάτων (Λύση συστήματος, σημεία ισορροπίας, οριακοί κύκλοι, ορισμοί ευστάθειας, ευστάθεια γραμμικών συστημάτων, ανάλυση ευστάθειας μέσω γραμμικής προσέγγισης, ανάλυση ευστάθειας κατά Lyapunov, θεώρημα αμεταβλητότητας του Lasalle) 3. Γραμμικά Συστήματα (Γραμμικότητα, χρονική αμεταβλητότητα, απόκριση αρχικής κατάστασης, ο πίνακας μετάβασης και ο υπολογισμός του, ιδιοτιμές και ρυθμοί, απόκριση εισόδου-εξόδου, γραμμικοποίηση μη-γραμμικών συστημάτων). 4. Γραμμικός Έλεγχος Ανάδρασης Καταστάσεων (Ελεγξιμότητα (ορισμός-κριτήρια), παράσταση μη-ελέγξιμων συστημάτων, σταθεροποιησιμότητα, ελέγξιμη κανονική μορφή, σταθεροποίηση μέσω ανάδρασης καταστάσεων, σχεδίαση ελεγκτών ανάδρασης καταστάσεων, ο γραμμικός τετραγωνικός ρυθμιστής). 5. Γραμμικός Έλεγχος Ανάδρασης Εξόδου (Παρατηρησιμότητα (ορισμός-κριτήρια), παρατηρήσιμη κανονική μορφή, εκτίμηση καταστάσεων-παρατηρητές, έλεγχος με χρήση παρατηρητών, αποδόμηση Kalman). 6. Σχεδίαση Ελεγκτών Παρουσία Αβεβαιοτήτων (Εύρωστη απόδοση, σφάλματα μοντελοποίησης, απόσβεση διαταραχών, επανασχεδίαση Lyapunov, σχεδίαση εύρωστων γραμμικών ελεγκτών).
Λέξεις Κλειδιά
Συστήματα ελέγχου, ευστάθεια, ευρωστία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Εργαστηριακή Άσκηση15
Εξετάσεις40
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση Προόδου Τελική Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση Εργαστηριακών Θεμάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Βασίλειος Πετρίδης, «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Τόμος Α, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 462 και Βασίλειος Πετρίδης, «Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου», Τόμος Β, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 440. 2) R.C. Dorf και R.H. Bishop, «Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου», 9η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη,2003,σελ.1213.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020