Περιβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη-Τουρισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη-Τουρισμός / Environmental Policy, Sustainable Development – Tourism
ΚωδικόςΜ36-ΑΔ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016360

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση_ΠΜΣ Αειφορική Διαχ. Δασ. και Φυσ. Οικοσυστημάτων:Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση ΦύσηςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Τεχνικά Έργα, Παραγωγή και Αξιοποίηση Ξυλώδους ΒιομάζαςΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών & Φυσικών ΠόρωνΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠεριβαλλοντική Πολιτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη-Τουρισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600135773
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι βασικότερες επιδιώξεις τις οποίες θέτει το μάθημα είναι : • συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της σχέσης οικονομία-περιβάλλον-κοινωνία • κατανόηση των πολύπλοκων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη • καλλιέργεια κριτικής στάσης απέναντι στον σύγχρονο τρόπο ζωής και θετικής στάσης για την κοινότητα • καλλιέργεια γνώσεων σε σχέση με ζητήματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης - ενίσχυση του περιβαλλοντικού γραμματισμού • ευαισθητοποίηση – συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα των ζητημάτων της αειφορίας και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης • καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών • κατανόηση των επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού • κατανόηση της έννοιας του αειφόρου τουρισμού • μελέτη των αρχών, των χαρακτηριστικών και των πλεονεκτημάτων του αειφόρου τουρισμού • προσέγγιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και των χαρακτηριστικών τους • προσέγγιση του τρόπου εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας στο σχεδιασμό και την οργάνωση δραστηριοτήτων αειφόρου τουρισμού • ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, διερεύνησης και κριτικής σκέψης, ανάλυσης αξιών και συμπεριφορών και διασαφήνισης προσωπικών αξιών. • ανάπτυξη κριτηρίων αξιολόγησης μιας δραστηριότητας στην προοπτική της αειφορίας • ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού και δόμησης project με θέμα τον αειφόρο τουρισμό συγκεκριμένης περιοχής. • κατανόηση των σύγχρονα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. • ανάλυση με κριτικό τρόπο των σύγχρονων ζητήματων της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. • υιοθέτηση θετικής στάση απέναντι στις περιβαλλοντικές πολιτικές οι οποίες προάγουν τον αειφορικό τουρισμό.
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Η κρίση του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης • Το νεοφιλελεύθερο αναπτυξιακό μοντέλο και οι επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον και στις κοινωνίες • Η έννοια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής • Στρατηγικός Σχεδιασμός της Δασικής-Περιβαλλοντικής Πολιτικής • Δασική-Περιβαλλοντική Πολιτική και Φυσικό Περιβάλλον • Το δάσος ως πηγή αναψυχής • Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική – Εθνικές Περιβαλλοντικές Πολιτικές • Περιβαλλοντική Πολιτική και ευρωπαϊκοί θεσμοί • Διεθνείς Διασκέψεις για την Αειφόρο ή Βιώσιμη Ανάπτυξη • Το εννοιολογικό πλαίσιο της Αειφόρου ή Βιώσιμης Ανάπτυξης • Αρχές και χαρακτηριστικά της Αειφόρου ή Βιώσιμης Ανάπτυξης • Η ιδεολογική δομή της Αειφορίας • Κριτική της Αειφόρου Ανάπτυξης – Η έννοια της Αξιοβίωτης Ανάπτυξης • Η έννοια της Αποανάπτυξης • Η Περιβαλλοντική Πολιτική υπό το πρίσμα της αειφορίας • Μαζικός τουρισμός και επιπτώσεις • Εναλλακτικές μορφές τουρισμού-Οικοτουρισμός • Αειφόρος τουρισμός
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2019