ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / Research methodology
ΚωδικόςΜ5
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΟικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Κατρακυλίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017149

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 51
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600135865
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν έννοιες και θεωρίες που αφορούν στην διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας στον τουρισμό. Ειδικλοτεροι στόχοι είναι: • Να εισαγάγει τους φοιτητές και στις φοιτήτριες στο άγνωστο αντικείμενο της Εμπειρικής Έρευνας. • Να ενισχύσει τη γνώση των φοιτητών σε θέματα έρευνας και δεοντολογίας έρευνας. • Να εισαγάγει τους φοιτητές στη διαδικασία αναζήτησης βιβλιογραφίας και στην αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών. • Να προσφέρει στους φοιτητές μία σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας. • Να προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία συνεργασίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας. • Να εξοικειώσει τους φοιτητές με την ανάγνωση επιστημονικών άρθρων και την παρουσίαση των εργασιών τους σε κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της γνώσης. Τί γνωρίζουμε και πώς το γνωρίζουμε (Συναινετική γνώση - Δευτερογενής πηγές γνώσης, παράδοση & αυθεντία), Σφάλματα στην έρευνα & τρόποι πρόληψής τους (ανακριβείς παρατηρήσεις-υπερβολική γενίκευση-επιλεκτική παρατήρηση). Ακριβής παρατήρηση και κατανόηση της πραγματικότητας (Συναινετική & εμπειρική πραγματικότητα-Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας). Σχεδιασμός των μεθόδων ανάλυσης. Ποιό είναι το πρόβλημα-αντικείμενο της έρευνας, Μεταβλητές & τιμές, Συσχέτιση μεταβλητών, Ανασκόπηση γνώσης πάνω στο αντικείμενο, Καθορισμός των υποθέσεων-βασικών εννοιών, Επιλογή των τεχνικών συλλογής δεδομένων, Επιλογή των υποκειμένων της έρευνας). Κοινωνική Μέτρηση-παρατήρηση. Πώς από μια ιδέα που έχουμε φτάνουμε σε αποτελεσματικές μετρήσεις (εννοιολόγηση). Ζητήματα ηθικής / δεοντολογία στην έρευνα : Εθελοντική συμμετοχή, Προστασία, Ανωνυμία, εμπιστευτικότητα, Ενήμερη συγκατάθεση, Παραπλάνηση Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών σχετικά με τις διάφορες μεθόδους έρευνας, όπως βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ. Κλίμακες μέτρησης. Κατασκευή ερωτηματολογίου Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας πεδίου. Συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, βιογραφική ανάλυση, ιστορική συγκριτική μέθοδος, ανάλυση περιεχομένου, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, έρευνα με την βοήθεια ομάδων, mystery client Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής (Μέτρα κεντρικής τάσης και θέσης. Μέτρα διασποράς. Μέτρα μορφής. Παρουσίαση δεδομένων στατιστικής επεξεργασίας). Ανάλυση Δεδομένων Ποσοτικής Έρευνας και Εξαγωγή Συμπερασμάτων. (Κατανομές πιθανοτήτων Κατασκευή διαστημάτων εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Παραμετρικοί έλεγχοι συσχέτισης. Μη παραμετρικοί έλεγχοι συσχέτισης. ANOVA Γραμμική Παλινδρόμηση) Οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας – και εξοικείωση με τους βιβλιομετρικούς δείκτες. Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας & Λογοκλοπής
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2018. 2η ΕΚΔΟΣΗ, E. BABBIE. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-02-2019