ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / RESEARCH METHODS IN EDUCATION
ΚωδικόςΚΥΜ.101
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑναστάσιος Λιάμπας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003698

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Επιστήμες τις Αγωγής (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό1110
Κοινωνία, Εκπαίδευση και ΠαιδαγωγικήΥποχρεωτικό1110
Διδακτική της Γλώσσας και της ΛογοτεχνίαςΥποχρεωτικό1110
Διδακτική των Θετικών ΕπιστημώνΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600137284
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στην εις βάθος κατανόηση της έρευνας στην εκπαίδευση. Στη διάρκεια των μαθημάτων αναλύονται βασικές επιστημολογικές και θεωρητικές θέσεις για διάφορες μεθόδους, μεθοδολογίες και στρατηγικές έρευνας, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις για τη μέθοδο ή τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον επιχειρείται η πρακτική εφαρμογή αυτών των μεθόδων σε πραγματικό πλαίσιο, ενισχύεται η ικανότητα διαχείρισης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων. Τέλος, συζητούνται ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την έρευνα στην εκπαίδευση. Ειδικότερα αναλύονται ποιοτικές, ποσοτικές και μικτές μέθοδοι έρευνας μέσα από την παρουσίαση δημοσιευμένων μελετών και άρθρων που ασχολούνται με την εκπαιδευτική έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: Αξιολογούν κριτικά τον σχεδιασμό και τα αποτελέσματα διαφόρων ειδών εκπαιδευτικών ερευνών. Χρησιμοποιούν μία ποικιλία τεχνικών συλλογής ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων Αναλύουν, ερμηνεύουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά ακροατήρια Κατανοούν τους σκοπούς και τη διαδικασία της έρευνας στην εκπαίδευση Κατανοούν πώς η έρευνα αξιοποιείται για την ενημέρωση και τη βελτίωση των οργανισμών που σχετίζονται με την εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα βασίζεται κυρίως στη μελέτη και κριτική ανάλυση μεθοδολογικών προσεγγίσεων ετσι όπως αυτές προκύπτουν από την εξέταση πρόσφατων ερευνητικών άρθρων, εκθέσεων και μελετών. Επιπλέον και με τη βοήθεια project μικρής διάρκειας, οι φοιτητές εξετάζουν και χειρίζονται διαφορετικά είδη δεδομένων και κρίνουν τις μεθόδους συλλογής και ανάλυσης προκειμένου να καταλήξουν σε χρήσιμα και πρακτικά αποτελέσματα που να απαντούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Τα κύρια είδη έρευνας που παρουσιάζονται είναι η πειραματική, η εκ των υστέρων έρευνα, η έρευνα επισκόπησης, η μελέτη περίπτωσης και η έρευνα δράσης.
Λέξεις Κλειδιά
εκπαιδευτική έρευνα, ποσοτικές μέθοδοι, ποιοτικές μέθοδοι, στατιστικά ανάλυση δεδομένων, ποιοτική ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Σεμινάρια15
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Παρουσίαση εργασίας15
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται μέσω δύο γραπτών εργασιών έκτασης 1500 και 3000 λέξεων αντίχτοιχα. Η πρώτη γραπτή εργασία θα εκπονηθεί στα μέσα του εξαμήνου και αφορά στην κριτική εξέταση μιας εμπειρικής μελέτης. Η δέυτερη εργασία θα εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση σε πιλοτικό επίπεδο ενός ερευνητικού σχεδίου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υφαντόπουλος, Γ.Ν. και Νικολαίδου, Κ.Ε. (2008) Η στατιστική στην κοινωνική έρευνα. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Gutenberg. Babbie, E. (2011) Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα (Επιμέλεια: Ζαφειρόπουλος, Κ.), ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ. Eco, U. (1994) Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις νήσος. Bryman, A. (2006) ‘Integrating Quantitative and Qualitative Research: how is it done?’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 97-114 Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3rd edition). Oxford: Oxford University Press. Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists. Routledge. Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications, Incorporated. International Journal of Social Research Methodology (2005) Vol. 8, No. 3. Special edition on mixed methods research. Marsh, C. and Elliot, J. 2009 Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social Scientists (2nd Edition). London: Sage Mason, J. (2006) ‘Mixing Methods in a Qualitatively-Driven Way’, Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 9-26 McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2009). Research in education. Pearson Education. Moran-Ellis, J., Alexander, V. D., Cronin, A., Dickinson, M., Fielding, J., Sleney, J. and Thomas, H., (2006) ‘Triangulation and Integration: processes, claims and implications’ Qualitative Research, Vol. 6, No. 1: 45-60 Σαραφίδου, Γ. Ο. (2011) Συνάρθρωση Ποσοτικών και Ποιοτικών Προσεγγίσεων. ΑΘΗΝΑ: Εκδόσεις Gutenberg. Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage Publications, Incorporated. McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2009). Research in education. Pearson Education. Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative data analysis with SPSS release 10 for Windows: a guide for social scientists. Routledge. Bryman, A. (2008). Social Research Methods (3rd edition). Oxford: Oxford University Press. Marsh, C. and Elliot, J. 2009 Exploring Data: An Introduction to Data Analysis for Social Scientists (2nd Edition). London: Sage Σύνδεσμοι: • http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php • http://www.strath.ac.uk/aer/materials/ • http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/training-materials/quantitative-research.html • http://www.methodspace.com/page/links-quantitative-research
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-04-2019