Εκπαιδευτική Γλωσσολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Γλωσσολογία / Educational Linguistics
ΚωδικόςΕΔΞΓ 564
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016505

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Γλωσσολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600138245
Επικ-προκλήσεις
 • Ευρωπαϊκές αξίες
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται (α) να αναγνωρίσουν σχέσεις ανάμεσα σε θεωρίες εκμάθησης ξένων γλωσσών και μεθόδους διδασκαλίας (β) να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τύπους δίγλωσσης εκπαίδευσης (γ) να εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την προώθηση συγκεκριμένων γλωσσικών δεξιοτήτων (δ) να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και τη χρήση των γλωσσικών περιγραφητών στη δίγλωσση εκπαίδευση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η αναλυτική επισκόπηση θεωριών σχετικών με τη διγλωσσία, τον διγραμματισμό και τη δίγλωσση εκπαίδευση καθώς επίσης και η μελέτη, ανάλυση και κριτική ερευνών στους χώρους αυτούς. Οι φοιτητές/ήτριες θα αναλύσουν τα αποτελέσματα ερευνών στη διγλωσσία και θα εμβαθύνουν στις εφαρμογές αυτών των αποτελεσμάτων στον χώρο της δίγλωσσης εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
θεωρίες εκμάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, δίγλωσση εκπαίδευση, διγλωσσία, διγραμματισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η χρήση των Τ.Π.Ε. εφαρμόζεται στη διδασκαλία με τη χρήση powerpoint presentations, στην εργαστηριακή εκπαίδευση με τη χρήση apps που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη, στην επικοινωνία με τους / τις φοιτητές/ήτριες (χρήση email and sis) αλλά επίσης και στην αξιολόγησή τους μέσω του συστήματος sis.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις351,3
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων802,9
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)501,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμμετοχή στην τάξη: 20% Παρουσίαση άρθρων: 20% Εργασίες στο σπίτι: 20% Γραπτές αναφορές ή πρότζεκτ: 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Baker, C., & Wright, W.E. (2021). Foundations of bilingual education and bilingualism (7th ed.). UK: Multilingual Matters. Bialystok, E. (2018). Bilingual education for young children: review of the effects and consequences. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 21(6), 666-679. https://doi.org/10.1080/13670050.2016.1203859 Bournot-Trites, M., & Denizot, I. (2005). Conscience phonologique en immersion au Canada. In M. Billières, P. Gaillard, & N. Spanghero-Gaillard (Eds.),Colloque international de didactique cognitive: Actes des communications orales et affichées (pp. 26-37). Université de Toulouse Le Mirail, Laboratoire Jacques Lordat, Toulouse, France. Cummins, J. & Swain, M. (1986). Bilingualism in education. Aspects of theory, research and practice. London: Routledge. Curtain, H. (1993). An early start: A resource book for elementary school foreign language. (ED 353849). ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Washington, D.C. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC. Dalton-Puffer, C. (2008). Outcomes and processes in Content and Language Integrated Learning (CLIL): current research from Europe. In W. Delanoy & L. Vokmann (Eds.), Future Perspectives for English Language Teaching (pp.139–157). Carl Winter, Heidelberg. Day, J.M., & Shapson, S. (1996). Studies in immersion education. Clevedon: Multilingual Matters. Fleckenstein, J., Gebauer, S.K., & Möller, M. (2019). Promoting mathematics achievement in one-way immersion: Performance development over four years of elementary school. Contemporary Educational Psychology, 56: 228-235. Fortune, W.T., & Tedick, D. J. (Eds.) (2008). Pathways to multilingualism, evolving perspectives on immersion education. Clevedon: Multilingual Matters. Genesee, F., & Jared, D. (2008). Literacy development in early French immersion programs. Canadian Psychology, 49(2), 140-147. https://doi.org/10.1037/0708-5591.49.2.140 Genesee, F., & Lindholm-Leary, K. (2013). Two case studies of content-based language education. Journal of Immersion and Content-Based Language Education, 1(1), 3-33. https://doi.org/10.1075/jicb.1.1.02gen Hajer, M. (2000). Creating a language-promoting classroom: content-area teachers at work. In J.K. Hall & L. Stoops Verplaetse (Eds.), Second and foreign language learning through classroom interaction (pp. 265-285). Mahwah N.J. and London: Lawrence Erlbaum Associates. Jappinen, A.K. (2005). Thinking and content learning of Mathematics and Science as cognitional development in Content and Language Integrated Learning (CLIL): Teaching through a foreign language in Finland. Language and Education 19(2), 147-168. Johnson, R.K., & Swain, M. (1997). Immersion education: International perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Krashen, S. (2002). Developing academic language: Early L1 reading and later L2 reading. International Journal of the Sociology of Language, 155/156, 143-151. Maligkoudi, C., A. Dedopoulou & V. Milioti (2022). Examining Indian Students’ bilingual profiles in Greece. Journal of Applied Linguistics 35 (2022) doi: https://doi.org/10.26262/jal.v0i35.9183 Marcos, K. (2001). Why, how, and when should my child learn a second language. (ED 402794). ERIC Elementary and Early Childhood Education Clearinghouse. Marsh, H. W., Hau, K.T., & Kong, C. K. (2002). Multilevel causal ordering of academic self-concept and achievement: Influence of language of instruction (English compared with Chinese) for Hong Kong students. American Educational Research Journal, 39, 727–763. Mattheoudakis, M. (2020). An American and Greek language integrated curriculum for a dual language immersion program: The case of Odyssey Charter School. In F. K. Soumakis & T.G. Zervas (Eds.), Educating Greek Americans. Historical Perspectives and Contemporary Pathways (129-154). Palgrave Macmillan. Mattheoudakis, M., & Alexiou, T. (2017). Sketching the profile of the CLIL instructor in Greece. In N. Sifakis, E. Griva, & A. Deligianni (Eds.), Research Papers in Language Teaching and Learning: Special Issue on CLIL implementation in foreign language contexts: Exploring challenges and perspectives, 8(1), 110-124. http://rpltl.eap.gr Mattheoudakis, M., Alexiou, T., & Ziaka, I. (2018). Shedding light on the impact of CLIL instruction on content learning: Evidence from the Greek context. International Journal of Innovation in Education, 5(2), 92-109. https://doi.org/10.1504/IJIIE.2018.097850 McCarthy, S. (2012). Understanding Bilingual Education 2: Analyzing Types of Bilingual Education Mendez, G.C.M. (2014). A case study on teachers’ insights into their students’ language and cognition development through the Andalusian CLIL programme. Porta Linguarum 22, 23–39. Murphy, V.A. (2014). Second language learning in the early school years: Trends and contexts. Oxford: Oxford University Press. Murphy, V. A., Arndt, H., Briggs Baffoe-Djan, J., Chalmers, H., Macaro, E., Rose, H., Vanderplank, R., & Woore, R. (2020). Foreign language learning and its impact on wider academic outcomes: A rapid evidence assessment. A report commissioned by the Education Endowment Foundation. Nikula, T., & Mård-Miettinen, K. (2014). Language learning in immersion and CLIL classrooms. In J. O. Östman & J. Verschueren (Eds.), Handbook of Pragmatics. Volume 18. (pp. 1-26). John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/hop.18.lan10 Östman, J.O., & Verschueren, J. (Eds). (2014) Handbook of Pragmatics. Volume 18. John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/hop.18 Rafferty, E. (1986). Second language study and basic skills in Louisiana. Louisiana State Dept. of Education, Baton Rouge. Office of Research and Development, pp 21. Reeves, J. (1989). Elementary School Foreign Language Programs. CAL Digest. https://www.cal.org/earlylang/progdev/reeves.html Rosenbusch, M. H. (1985). FLES: An important step in the right direction. Hispania, 68(1), 174-176. https://www.jstor.org/stable/341635 Statistics Canada (2022). https://www.statcan.gc.ca Stewart, J.H. (2005). Foreign language study in elementary schools: Benefits and implications for achievement in reading and math. Early Childhood Education Journal, 33(I), 11-16. DOi: 10.1007/s 10643-005-0015-5 The Delaware World-Readiness Standards for Learning Languages (2016). https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/139/Delaware%20World- Readiness%20Standards%20for%20Learning%20Languages%20040816.pdf Vollmer, H. J., L. Heine, R. Troschke, D. Coetzee, & Küttel, V. (2006). Subject-specific competence and language use of CLIL learners: The case of geography in grade 10 of secondary schools in Germany. Paper presented at the ESSE8 Conference, London, UK. Walker, E. (2010). Evaluation of a support intervention for senior secondary school English immersion. System, 38(1), 50–62.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023