ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ / APPLICATIONS OF ELECTRONIC COMMERCE
ΚωδικόςΔΜ1153
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Πρωτόγερος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004469

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600138559
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Nα δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να κατανοούν τις τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών Ιστού και την αλληλεπίδραση μεταξύ των φυλλομετρητών και των διακομιστών Ιστοσελίδων. Nα χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Dreamweaver για να αναπτύξουν Δικτυακούς Τόπους με στατικό περιεχόμενο. Nα αποκτήσουν ικανότητες χρήσης της γλώσσας PHP για την ανάκτηση δεδομένων από βάσεις δεδομένων όπως η MySQL και τη μετατροπή τους σε Ιστοσελίδες. Nα κατανοήσουν την αρχιτεκτονική των Διαδικτυακών εφαρμογών και να μπορούν να σχεδιάσουν απλές εφαρμογές για τη βελτίωση της επικοινωνίας, της διαχείρισης σε ένα οργανισμό.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εμβαθύνει στη χρήση των τεχνολογιών Ιστού για την ανάπτυξη εφαρμογών και συγκεκριμένα: Στη χρήση της γλώσσας HTML και του πρωτοκόλλου HTTP καθώς και των γλωσσών script πλευράς διακομιστή με έμφαση στην PHP. Στη χρήση του προγράμματος συγγραφής ιστοσελίδων Dreamweaver και του διακομιστή Ιστοσελίδων Apache. Στη διαχείριση, με τη χρήση της PHP, δομών δεδομένων, επαναλήψεων, συναρτήσεων, αρχείων, συνόδων και μπισκότων. Στη χρήση της PHP για την ανάπτυξη απλών εφαρμογών Ιστού με δυναμικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων. Στο σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ανοικτού κώδικα MySQL και τη χρήση της PHP για τη διασύνδεση της MySQL με τις Ιστοσελίδες, για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις10,0
Εργαστηριακή Άσκηση10,0
Σύνολο20,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις, 30% τελική ατομική εργασία
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL. Luke Welling και Laura Thomson. Εκδόσεις Γκιούρδας 2011. Μάθετε PHP, MySQL και Apache. Julie C. Meloni. Εκδόσεις Γκιούρδας 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2013