ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / Management
ΚωδικόςΓΕ3800
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000149

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 117
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600138816
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ριες θα μπορούν να: να κατανοούν την πολυπλοκότητας της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής στην Ελλάδα, να αναγνωρίζουν του διαφορετικούς ρόλους, ικανότητες και τις δεξιότητες που χρειάζονται τα διοικητικά στελέχη του αθλητισμού και της αναψυχής για την αποτελεσματική άσκηση της εργασίας τους, να εφαρμόζουν τις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ στον αθλητισμό. να κατανοεί τις βασικές θεωρίες και πρακτικές του αθλητικού μάρκετινγκ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει σχεδιασθεί με σκοπό να διδάξει στους φοιτητές/τριες τις βασικές θεωρίες και εφαρμογές της Διοίκησης στον αθλητισμό.Αναλυτικότερα, θα γίνει διδαχθούν οι θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην επιστήμη της Διοίκησης Αθλητισμού, διαφορετικές προσεγγίσεις, ορισμοί, και οριοθέτηση, η αγορά και οι υπηρεσίες / προϊόντα του αθλητισμού, τυπολογίες – κατηγοριοποίηση των αθλητικών υπηρεσιών, δομή και οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αθλητικών προϊόντων / υπηρεσιών, οι λειτουργίες του μάνατζμεντ στον αθλητισμό και στην αναψυχή, η διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και οι βασικές αρχές αθλητικού μάρκετινγκ
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση, Μάνατζμεντ, Μάρκετινγκ, Μάνατζερ, Ηγεσία, Οργανισμοί, Αναψυχή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Projector Κοινωνικά δίκτυα (facebook) Internet (blog, email, blackboard)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις612,3
Εργαστηριακή Άσκηση301,2
Άσκηση Πεδίου301,2
Εξετάσεις351,3
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το 70% της τελικής βαθμολογίας δίδεται τις τελικές εξετάσεις. Το υπόλοιπο 20% και 10% από την ενδιάμεση εξέταση και τη σύντομη εξέταση που γίνονται ηλεκτρονικά στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αλεξανδρής Κ. (2006). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Παπαδημητρίου, Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαλέξεις του μαθήματος στο eclass Άρθρα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Γαργαλιάνος, Δ., & Ασημακόπουλος, Μ. (2006). Δομή και Οργάνωση του Ελληνικού Αθλητισμού, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Γαργαλιάνος, Δ., & Αυθίνος, Ι. (2001). Αθλητικό Μάνατζμεντ – Διεπιστημονική Προσέγγιση, Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη Κολύμπαλης, Χ., & Παλάσκας, Θ. (2003). Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Αθλητισμού στην Ελλάδα, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα Παπαδημητρίου, Δ. (2005). Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Bennet, R. (2001). Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreations, Human Kinetics, Champaign, IL Drucker, F. (2001). Το Μάνατζμεντ στην Πράξη, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Mull, F., Bayless, K., Ross, C., & Jamieson, L. (1997). Recreational Sport Management, Human Kinetics, Champaign, IL Slack, T., & Parent, M. (2006). Understanding Sport Organizations, Human Kinetics, Champaign, IL Watt, D. (2004). Sports Management and Administration, Routledge, Taylor and Francis Group, London and New York Online readings www.elleda.gr http://easm.net/ http://www.nassm.com/ http://www.worldsportmanagement.org/
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-05-2020