Σχολική Φ.Α

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχολική Φ.Α / Physical Education
ΚωδικόςΓΜ1300
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000630

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 57
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχολική Φ.Α
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600138851
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μέσα από το μάθημα ο/η φοιτητής/ήτρια γνωρίζει το εφαρμοσμένο πεδίο της σχολικής Φυσικής Αγωγής (Φ.Α.) και επιπλέον του/της δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσει και να εκτελέσει ένα ευρύ πεδίο κινητικών δραστηριοτήτων. Το πεδίο αυτό ανταποκρίνεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και αποσκοπεί στο να είναι σε θέση ο φοιτητής/ήτρια να συντάξει προγράμματα για το μάθημα της φυσικής αγωγής στις δύο βασικές βαθμίδες της εκπαίδευσης Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Να γνωρίζει τα θεματικά αντικείμενα του μαθήματος Φ.Α. (σύμφωνα με τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα) στις δύο (βασικές) βαθμίδες εκπαίδευσης • Να σχεδιάζει και να οργανώνει ένα ημερήσιο μάθημα Φ.Α., που αφενός θα ανταποκρίνεται στη διδακτέα ύλη της Φ.Α. και για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης και αφετέρου θα εμπεριέχει πρωτότυπα στοιχεία “άσκησης”, που θα ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών της εκάστοτε βαθμίδας.
Γενικές Ικανότητες
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Δομή ενός ημερησίου μαθήματος φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δείγμα τέτοιου μαθήματος με τακτικές ασκήσεις • Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, ευλυγισία) ελεύθερα ή σε κυκλική γύμναση • Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων (βάδισμα/τρέξιμο, αναπήδηση/γκαλόπ/άλμα, αιώρηση/ταλάντευση/στροφή, στήριξη/ισορροπία/αναρρίχηση, και χειριστικές δεξιότητες) • Χρήση ελεύθερων γυμναστικών ασκήσεων και ασκήσεων με βοηθητικά όργανα • Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων (κιναίσθηση, όραση, ακοή, αφή, συντονισμός) • Ρυθμικές δραστηριότητες με και χωρίς μικρά όργανα/Καλλιέργεια των μουσικο-κινητικών ικανοτήτων • Ανάπτυξη μη λεκτικής επικοινωνίας (κινητική έκφραση)/Ανάπτυξη δημιουργικότητας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια401,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80,3
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση βάσει της τακτικής και ενεργούς συμμετοχής στο μάθημα (10%), με ενδιάμεσες εργασίες 20% και με προφορικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου (70%). Τα κριτήρια αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και κοινοποιούνται στους/ις φοιτητές-τριες στο πρώτο μάθημα
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Διγγελίδης Ν., Παπαϊωάννου Α. (2003). Για ένα ενδιαφέρον μάθημα Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης - Λευθερούδης Θ. (2005). Ημερήσια μαθήματα φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. - Martin K. & Ellermann U. (2001). Πολύπλευρη Ρυθμική Αγωγή. Θεσσαλονίκη: Salto. -Δέρρη Β. (2007). Η Φυσική Αγωγή στην αρχή του 21ου αιώνα. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: - Physical Educator - Physical Education and Sport Pedagogy
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-08-2015