Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση / Educational Reforms: Historical Approaches - National and International Education Policies
ΚωδικόςΥ.004
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Τσιούμης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017420

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗ (2019-2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση: Εθνικές και Διεθνείς Πολιτικές για την Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600138909
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της εκπαιδευτικής πολιτικής και το περιεχόμενο και τη διαχείριση των εκπαιδευτικών μεταθρρυθμίσεων, να αντιληφθούν καλύτερα το ρόλο και τη λειτουργία των Διεθνών Οργανισμών, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της εκπαιδευτικής ηγεσίας και τη σημασία της για την εκπαίδευση. Η προσέγγιση σημαντικών γεγονότων της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να συμβάλλει στην απόκτηση ικανοτήτων καλύτερης ανάλυσης και κριτικής προσέγγισής της και αρτιότερης διαχείρισης πολιτικών για την εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Εισαγωγή στο αντικείμενο-Κατανομή Εργασιών -Εννοιολογικές Οριοθετήσεις -Παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαχείριση της εκπαιδευτικής πολιτικής -Εκπαιδευτική Πολιτική και Σχολική Ηγεσία -Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην εκπαιδευτική πολιτική -Εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτική μεταρρυθμιση 1913-1934 -Δικτατορίς και εκπαιδευτική ποολιτική:Η εκπαιδευτική πολιτικής της δκατορίας Μεταξά και οι επιδράσεις της -Μετεμφυλιακή εκπαιδευτική πολιτική και οι επιρροές της -Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις μετά από τη μεταπολίτευση (1974)και το ζήτημα της μεταφορά πολιτικής από τους διεθνείς οργανισμούς -Αναλυτικά Προγράμματα και ιδεολογία, σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτική πολιτική -Τυπική και άτυπη εκπαίδευση , από το διεθνές στο εθνικό πλαίσιο -Μετανάστες , πρόσφυγες και εκπαιδευτική πολιτική -Παραγωγή εκπαιδευτικής πολιτικής από δασκάλους -Μελέτς Περίπτωσης, Παρουσιάσεις εργασιών. -
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, εκπαιδευτική ηγεσία, εθνικες και διεθνείς εκπαιδευτικές πολιτικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση power point στη διδασκαλία Χρήση e-mail για την επικοινωνία με φοιτήτριες και φοιτητές Χρήση e-learning για επικοινωνια, εκπαιδευτικό υλικό και αξιολόγηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων110
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων35
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Σύνολο229
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση θα γίνει με σύστημα διαρκούς ελέγχου , μέσα από μικρές παρουσιάσεις διαμορφωτικά και μέσα από την εκπόνηση τελικής συνθετικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βεργίδης, Δ. & Υφαντή, Α. (επιμ.) (2011). Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον. Γουβιάς, Δ. & Θεριανός, Κ. (2014). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg. Δημαράς, Αλ. (2013). Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Το “ανακοπτόμενο άλμα”: Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000. Β. Βασιλού-Παπαγεωργίου (επιμ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. Ζαμπέτα, Ε. (1994). Η εκπαιδευτική πολιτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 1974-1989. Αθήνα: Θεμέλιο. Κάτσικας Χ.-Θεριανός Κ. (2007), Η Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Αθήνα :Σαββάλας Κυπριανός, Π. (2004). Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Βιβλιόραμα. Μπουζάκης, Σ. (2001). Εκπαιδευτική πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων της γενικής και τεχνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα: Μεταρρυθμιστικά επεισόδια 1913, 1929, 1959, 1964, 1976/77, 1985 και 1997/98. Αθήνα: Gutenberg. Τσιούμης, Κ. & Κυρίδης, Α. (2016). Εκπαιδευτικές πολιτικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα της κρίσης. Στο: Μπίκος, Κ. & Ταρατόρη, Ελ. (επιμ.). Μελετήματα και ερωτήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. (σσ. 315-328). Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-04-2020