Συνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία / Collaborative Learning Communities and Leadership
ΚωδικόςΥ.007
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔόμνα Κακανά
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017423

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗ (2019-2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό3210

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" (2019 ΕΩΣ 2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό3210

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυνεργατικές Κοινότητες Μάθησης και Ηγεσία
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600138912
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να: • μελετούν και να αναλύουν με τα κατάλληλα θεωρητικά εργαλεία συνεργατικά πλαίσια μάθησης και διδασκαλίας • σχεδιάζουν τη μαθησιακή διαδικασία σύμφωνα με σύγχρονες αρχές συνεργατικής μάθησης • Εμπλακούν στη δημιουργία κοινότητας πρακτικής και μάθησης, και να προτείνουν τρόπους επίλυσης και διαχείρισης προβλημάτων • αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικές μορφών εκπαιδευτικής ηγεσίας • ασκήσουν δεξιότητες εποπτείαs, υποστήριξης και καθοδήγησης υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και ομότιμης συμβουλευτικής με συναδέλφους τους • να αναστοχάζονται σε θέματα συνεργασίας με συναδέλφους στα πλαίσια ΄της εκπαιδευτικής μονάδας • αναγνωρίζουν την έρευνα δράσης και την κοινότητα μάθησης ως πλαίσια συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και να τα χρησιμοποιούν • μελετούν κριτικά ερευνητικά δεδομένα και βιβλιογραφία και να αναπτύσσουν ερευνητικούς σχεδιασμούς (ή σχέδια) σχετικά με τα περιεχόμενα του μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι έννοιες της συνεργασίας, της κοινότητας μάθησης και της ηγεσίας στην εκπαίδευση. Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνονται είναι: • Συνεργατική μάθηση και διδασκαλία. Μοντέλα συνεργατικής μάθησης • Μοντέλα KM στην εκπαίδευση και δημιουργία κοινοτήτων μάθησης • Τυπικές και άτυπες μορφές ηγεσίας στην εκπαίδευση, διαστάσεις ηγετικού ρόλου εντός και εκτός εκπαιδευτικής μονάδας, ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων • Ο θεσμός του μέντορα και ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων • Από το παραδοσιακό στο συνεργατικό σχολείο • Ερευνητικές προσεγγίσεις σε συνεργατικά περιβάλλοντα και κοινότητες μάθησης • Ερευνα δράσης, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και κοινότητες μάθησης
Λέξεις Κλειδιά
συνεργατική μάθηση, κοινότητα μάθησης, ηγεσία στην εκπαίδευση, έρευνας δράσης, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία σχετική με τις ενότητες του μαθήματος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθεί υποστηρικτικά σύστημα διαφανειών αλλά και προβολή αρχείων βίντεο για την καλύτερη κατανόηση και διευκόλυνση της διαδικασίας της συμμετοχής των φοιτητών. Η επικοινωνία με τους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα του Τμήματος και μέσω των προσωπικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων των διδασκόντων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου21
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων90
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση α. τη συμμετοχή τους στο μάθημα, β. την ανταπόκρισή τους στις ενδιάμεσες εργασίες-ασκήσεις γ. τη σύνθεση και παρουσίαση τελικής εργασίας. Τα κριτήρια της αξιολόγησης αναρτώνται στη ιστοσελίδα του μαθήματος με την έναρξη των μαθημάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Barnard, R. & Torres-Guzman, M. E. (2008). Creating Classroom Communities of Learning: International Case Studies and Perspectives. UK, New Perspectives on Language & Education. 2. Everard, B., & Morris, G. (1990). Effective school management. London: Paul Chopman 3. Gregoriadis, A., Papandreou, M., & Birbili, M. (2016). Continuing professional development in the Greek early childhood education system, Early Years: An International Research Journal. http://dx.doi.org/10.1080/09575146.2016.1265486 4. Kapaxchi, B. & Kakana, D.-M. (2012) Initiating a collaborative model of Action Research after the result of school self-evaluation. CCEAM- International Studies in Educational Administration, vol 40 (1) 35-46. 5. Kapaxchi, B. & Kakana, D.-M., (2014) Traditional Classrooms Transformed into Modern School Environments through Collaborative Action Research, International Journal of Elementary Education. Vol. 3(3), 58-64. doi: 10.11648/j.ijeedu.20140303.12 6. Mitchell, I., Mitchell, J. (auth.), Samaras, A. P., Freese, A. R. Kosnik, C. & Beck, C. (eds.) (2009) Learning communities in practice Springer Netherlands. 7. Pashiardis P, Thody A, Papanaoum Z, & Johansson, Ο.(2003). European Education leadership: a search for consensus in diversity. (CD) 8. Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2011) Ανάπτυξη του αναστοχασμού και της συνεργατικότητας μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 52, 68-82 9. Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2012). Η Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση της Μάθησης και Διδασκαλίας. Θεωρητική επινόηση ή εκπαιδευτική πρακτική; Βιώματα εκπαιδευτικών. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (επιμ. Κ.Δ.Μαλαφάντης, Ν.Ανδρεαδάκης, Δ.Καραγιώργος, Γ.Μανωλίτσης & Β.Οικονομίδης) (σσ.1261-1271). Αθήνα: Διάδραση 10. Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2016) Η έρευνα δράσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βιωματική προσέγγιση. Στο Μαλαφάντης, Κ.Δ., Παπαδοπούλου, Β., Αυγητίδου, Σ., Ιορδανίδης, Γ. & Μπέτσας, Ι. (επιμ.). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». (Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας, 28-30/11/2014, Φλώρινα), Β’ Τόμος, 266-277. Αθήνα: Διάδραση, στο http://www.pee.gr/?page_id=299 11. Κακανά, Δ.-Μ. (2015). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη ΑΕ. (Β’ εκδ). 12. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2010) Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Action Researcher in Education, τ.1. 40-52. Ανακτήθηκε από: http://www.actionresearch.gr/el 13. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2011) Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας: Μια μελέτη περίπτωσης. Περιοδικό Επιστήμες της Αγωγής, 2, 161-174 14. Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2013) Επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», τ.1(2)170-193. 15. Παπαναούμ, Ζ. (2000). Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα: θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές προεκτάσεις. Στο Ζ. Παπαναούμ (Επιμ.), Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα (σ. 11-21). Θεσσαλονίκη: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ΑΠΘ. 16. Πασιαρδής, Π.(2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Αθήνα: Μεταίχμιο 17. Πασιαρδής, Π., & Πασιαρδή, Γ. (2000).Αποτελεσματικά σχολεία: πραγματικότητα ή ουτοπία. Αθήνα: Τυπωθήτω 18. Χατζηπαναγιώτου, Π (2003) Η διοίκηση του σχολείου και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2020