ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ / VOCABULARY ACQUISITION AND TEACHING
ΚωδικόςΓλ3-380
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007233

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600139540

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 417 (136)
ΗμερολόγιοWednesday 13:30 to 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
(α) Απόκτηση Δεύτερης Γλώσσας (β) Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει μια συγκεκριμένη γλωσσική περιοχή, το λεξιλόγιο, δίνοντας έμφαση (α) στην περιγραφή του, (β) στον τρόπο απόκτησής του και (γ) στον τρόπο διδασκαλίας του. Αναφορικά με την περιγραφή του, το μάθημα θα συζητήσει θέματα όπως η συχνότητα των λέξεων και το μέγεθος του λεξιλογίου, το ρόλο του συγκείμενου στην εκμάθηση του λεξιλογίου, το λεξιλόγιο πρόσληψης και το λεξιλόγιο παραγωγής. Αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης του λεξιλογίου, οι φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά με πρόσφατες ερευνητικές μελέτες και με θεωρίες που σχετίζοναι με μοντέλα κατάκτησης της γλώσσας, θα εξετάσουν τη δομή του νοητικού λεξικού και θα συζητήσουν θέματα σχετικά με την επιρροή της πρώτης γλώσσας στην κατάκτηση του λεξιλογίου της δεύτερης. Τέλος, στο πλαίσιο της διδακτικής του λεξιλογίου, το μάθημα θα κάνει μια ιστορική αναδρομή στη διδασκαλία του λεξιλογίου, οι φοιτητές θα μελετήσουν τη σχέση μεταξύ λεξιλογίου και διδακτέας ύλης και θα ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις στη διδασκαλία και την αξιολόγηση του λεξιλογίου. Στόχος του μαθήματος: Η εξοικείωση των σπουδαστών του τμήματος με θέματα σχετικά με τη διδασκαλία και εκμάθηση του λεξιλογίου στη δεύτερη/ξένη γλώσσα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Vocabulary and description (a) Some useful definitions: words, lemmas, lexical units (b) how much vocabulary learners need to know (c) how many words are there in the language (d) how many words native speakers know (e) how much vocabulary you need to use another language • Overview of vocabulary teaching in language teaching methodologies (a) vocabulary teaching through the ages (b) the Vocabulary Control Movement • Aspects of knowing a word (a) word meaning (b) the learning burden (c) the receptive / productive distinction (d) associations, grammatical functions, collocations • Vocabulary acquisition (a) the incremental nature of vocabulary acquisition (b) MWUs in vocabulary acquisition (c) incidental & explicit learning of vocabulary (d) role of memory in vocabulary acquisition (e) vocabulary learning strategies • Teaching and learning vocabulary (a) how many and which words to teach (b) effective vocabulary instruction (c) teaching word meanings as concepts (d) learning vocabulary from context vs. learning vocabulary from lists (e) relationship between vocabulary knowledge and reading comprehension (f) vocabulary and speaking (g) using dictionaries in the classroom (h) why some words are more difficult than others (i) designing vocabulary activities • The use of corpora in vocabulary studies (a) corpora and their development (b) applications of corpora (c) corpus input into dictionaries • Assessing vocabulary knowledge (a) what words to test (b) what aspects of these words to test (c) how to elicit students’ knowledge of these words (d) examples of current vocabulary test development
Λέξεις Κλειδιά
Γ2 λεξιλόγιο, μνήμη, νοητικό λεξικό, Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων, απόκτηση Γ2 λεξιλογίου, διδασκαλία Γ2 λεξιλογίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint presentations κατά τη διάρκεια των διαλέξεων Χρήση eclass όπου είναι 'ανεβασμένο' το μάθημα, οι διαλέξεις και όλο το σχετικό υλικό Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ενημέρωση των φοιτητών, κλπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση321,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων763,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση την επίδοσή τους σε γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Το βασικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η ικανότητά τους να αναλύσουν τη θεωρία και να την εφαρμόσουν στο πλαίσιο περιπτώσεων μελέτης που τους δίνονται.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Schmitt, N. (2000). Vocabulary in language teaching. Cambridge: CUP
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Blachowicz, C. L. Z. and P. Fisher (2005). Teaching vocabulary in all classrooms. Upper Saddle River, N.J. : Merrill/Prentice Hall. Gairns, R. & S. Redman (2000). Working with words: a guide to teaching and learning vocabulary. Cambridge: CUP. Hatch, E. & C. Brown (1995). Vocabulary, semantics and language education. Cambridge: CUP Leaneay, C. (2007). Dictionary activities. Cambridge: CUP. Lewis, M. (1993). The Lexical Approach. Language Teaching Publications. Lewis, M. (1997). Implementing the Lexical Approach. Language Teaching Publications. Lewis, M. (ed.) (2000). Teaching collocation. Language Teaching Publications. McCarthy, M. (1990). Vocabulary. Oxford: OUP Morgan, J. and M. Rinvolucri (2004). Vocabulary. Oxford: OUP Nation, I.S.P. (1990). Teaching and learning vocabulary. New York: Heinle & Heinle Publ. Nation, I.S.P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambrdige: CUP. Read, J. (2000). Assessing vocabulary. Cambridge: CUP. Singleton, D. (1999). Exploring the second language mental lexicon. Cambridge: CUP. Stahl, S. (1999). Vocabulary development. USA: Brookline Books Takač, V.P. (2008). Vocabulary learning strategies and foreign language acquisition. UK: Multilingual Matters
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-02-2020